Седми брой на списание “Алманах – списание за хуманитарни науки”


Представяме на Вашето внимание 7-ми брой на списание “Алманах – списание за хуманитарни науки”

Виж повече

Последни Новини

Първо критическо издание на Четириевангелието на цар Иван Александър – достъпно онлайн

Първо критическо издание на Четириевангелието на цар Иван Александър
(British Library Add. Ms. 39627)

Първото критическо издание на един от най-важните и богато илюстровани средновековни български царски ръкописи, емблематични за българската култура отпреди падането на Второто българско царство, е осъществено в рамките на международен научен проект със съвместните усилия на Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките (България), Института за славистика на Виенския университет (Австрия), Департамента за езици, литератури и междукултурни изследвания на Университета във Флоренция (Италия) и Департамента за съвременни езици, литература и култура на Университета в Болоня (Италия). Публикувано е във Виена от издателство Холцхаузен и след спечелен конкурс – финансирано на Австрийския фонд за научни изследвания.
Изданието на Четириевангелието на Иван Александър е мащабен научен труд, състоящ се от 932 страници, разделен на две части. Първата част представлява пълно критическо издание на текста на кодекса с критически апарат, а многобройните прекрасни миниатюри, заради които паметникът е известен сред широката публика като един от най-красивите представители на средновековното българско ръкописно изкуство, са възпроизведени в черно-бели илюстрации, които следват точно оригинала.
Във втората част на изданието са поместени най-новите изследвания върху състава, текстологията, историята, кодикологията и художествените особености на ръкописа. Те обхващат пълна библиография на изследванията на паметника за периода от 1849 до 2016 г., подготвена от Нели Ганчева, съвместното изследване на Елисавета Мусакова и Хайнц Миклас, посветено на кодикологията, палеографията и художественото оформление на ръкописа, допълнено с богат илюстративен материал от Хайнц Миклас в края на изданието, също проучването на Елка Бакалова за портретите на цар Иван Александър, студията на Алберто Алберти, която представя лексиката на евангелието от гледна точка на текстологическата традиция на славянските евангелия, като тези наблюдения са разширени в неговата съвместна статия с Марчело Гардзанити, посветена на особеностите на паметника в контекста на византийските образци и текстологичните традиции на славянските евангелия от X-XVI в. Богослужебният апарат на паметника като структура, съдържание и езиково-правописни особености е представен от Таня Попова, а историята на тази допълнителна част на ръкописа – от Екатерина Дограмаджиева. В края на изданието са поместени изготвена от Елисавета Мусакова таблица на евангелските четива и на миниатюрите, също списък на цитираните ръкописи и старопечатни издания, изготвен от Бойка Мирчева, както и списък на цитираната в изданието литература, обобщена от Нели Ганчева.
Ръкописът е издаден от Таня Попова и Хайнц Миклас със съдействието на Бойка Мирчева. Коректурите са дело на Гудрун Влах и Цонка Йончева, а художественото оформление и предпечатната подготовка – на Анита Борисова. Цялата история на съвместната работа и осъществяването на този труд е описана от Хайнц Миклас в предговора към изданието.
Текстът на изданието е на свободен достъп на адрес: Линк
Източник и снимки: http://www.kmnc.bg/

Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“


Излезе от печат сборникът „Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници“, издание на Института за изследване на изкуствата – БАН.
Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2017 – модул „Старо изкуство“, организирана от Института за изследване на изкуствата в София, 31.03 – 02.04.2017 г. в чест на 70 години изкуствоведски изследвания в Българската академия на науките. Във форума взеха участие 44 учени от България, Гърция, Сърбия, Франция, Великобритания, Италия, Албания, Унгария, Румъния, Австрия и САЩ.
Съставители на сборника: Емануел Мутафов и Ида Тот.
Автори: Андреас Роби, Андромахи Кацелаки, Ангелики Кациоти, Антонио Енрико Феле, Александра Кучекович, Анна Адашинская, Андонис Цакалос, Владимир Димитров, Венсан Дебие, Димитриос Лякос, Драгош Настасъю, Елка Бакалова, Елисавета Мусакова, Емануел Мутафов, Ида Тот, Йелена Ерделян, Константин Чобану, Мария Колушева, Мелина Паисиду, Цветан Василев.
Цена: 30,00 лв.
Източник: http://artstudies.bg/

Пакана за конференция: “Представи и миражи: „Чуждото“ в „своята“ литература”

Академичен Кръг по Сравнително Литературознание (АКСЛИТ / CALIC / ACCL) http://calic.balkansbg.eu

Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе през 2018 г. научна конференция на тема: Представи и миражи:„Чуждото“ в „своята“ литература”

Вниманието ще бъде насочено към представянето на етническия и религиозен друг в различните литератури. Ще се търси развитието на отношението към другия в най-широки хронологически и географски граници. От античните варвари до днешните мигранти и бежанци. Насочването към други изкуства също предлага изкушаващи възможности за наблюдения и сравнения. Други примерни тематични полета:

Кой е другият, кои са другите?

Къде минават разделителните линии?

Еволюцията в представите за другите.

Толерантност и отстъпление от толерантността.

Сравнения между образите на другите в различните литератури.

Колонизатори и колонизирани – взаимни гледни точки.

Чужди модернизатори и свои традиционалисти.

Погледът на Другия Сътворяване на Другия (200 години „Франкенщайн“)

Предвиждаме конференцията да се проведе 12-13 април 2018 (четвъртък и петък) в Софийския университет, Зала 1. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг.

Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията: Николай Аретов, Теодора Цанкова, Румяна Станчева, Бойка Илиева, Витана Костадинова, Маламир Спасов на емейл calic.bg@gmail.com Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 февруари 2018.

Източник: http://ilit.bas.bg

Представяне и разговор около книгата “Антимодерност: образи на екзотичното и земния рай в Европа през ХIХ век” от Ангел Ангелов


Представяне и разговор около книгата “Антимодерност: образи на екзотичното и земния рай в Европа през ХIХ век” от Ангел Ангелов.
20 Декември 2017 18:30
Конферентна зала, Ректорат на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
Събитието се организира от Културния център и Института за литература към БАН. С участието на: Лъчезар Бояджиев, Николай Чернокожев, Кирил Василев. Модератор: Миряна Янакиева.
Образи на далечни култури, но и образи на народностното, сведено до селското, могат да функционират като екзотика. Екзотичното представя социалните форми на живот като природа, като независими от историческите промени.
По сходен начин антимодерността се проявява като привързаност към неисторични характеристики, които се приписват на етнически или на регионални общности, като идеализиране на исторически „неизменното“ и на предмодерни форми на живот. Позицията и ценностите й обаче се създават в модерността.
Анализирам историческите образи и текстове като социални медии. Те са посредници, но още повече са „деятели”; те заемат и защищават социални позиции, въздействието им е насочена към определена публика. Това се отнася за литературни произведения и музейни експозиции, за визуални произведения и журналистически статии през ХІХ в.
Спрямо посредниците в една култура (исторически или съвременни, словесни, визуални, музикални, предметни), можем да разграничим най-общо два подхода: единият подход възприема историческите посредници като свещени същности, за които единствено възможна е утвърдителна херменевтика и/или апологетична реторика. Другият ги възприема като човешки творения и действия и ги подлага на усвояващ критичен анализ; той предполага наличието на идеология в културните посредници, както и в собствените си предпоставки. Такъв е подходът в тази книга.Ангел АнгеловАнгел Валентинов Ангелов (1955) е професор в Института за литература при БАН; доктор на изкуствознанието и доктор по филология.
Автор е на статии и на монографии по история на европейската култура: Конкретни утопии – проектите на Кристо, 1998, Историчност на визуалния образ, 2009, Dimităr Dobrovič (1814/16–1905): (Anti)Moderne, Exotikund Souvenirbilder in der Mitte des 19. Jahrhunderts, 2016.
Съставител и редактор на сборници и преводни издания: Литература и култура (1992); Общуване с текста (съвместно с Александър Кьосев), 1993; Ханс Роберт Яус, Исторически опит и литературна херменевтика (1998); Бруно Валтер, Густав Малер, 1999; Умберто Еко, Как се пише дипломна работа (1999).
Заедно с Ирина Генова издава сборниците Следистории на изкуството (2001) и Разказвайки образа (2003), както и компактдиска Изкуство / история – произведения, подходи, дебати (2004; второ разширено издание 2005).
Преводач и редактор на научна хуманитарна литература от немски език.
Специализирал е в университети и в изследователски институти в Германия, Италия, Австрия, Холандия, Унгария, Полша.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

Лекция в Софийския университет на йеросхимонах Димитрий Зографски на тема “За мистиката в духовния живот”


По покана на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Центъра за семиотични и културни изследвания на 20 декември 2017 г. йеросхимонах Димитрий Зографски ще изнесе лекция-беседа на тема: “За мистиката в духовния живот”.
В словото си йеросхимонах Димитрий ще насочи вниманието на аудиторията към въпроса за болната и здравата мистика в живота на човека. Лекторът ще акцентира върху св. тайнство Евхаристия (св. Причастие) като преобразяващ и освещаващ мистичен център на духовния живот в Православната Църква. Използвайки богата аргументация от светоотечески примери и цитати, йеросхимонах Димитрий Зографски ще разгледа истинската цел на духовната подготовка на вярващите – постигането на покайно състояние, обвързано с жаждата за достойно съединяване с Богочовека Иисус Христос.
След основното изложение ще има възможност за живо духовно общуване и задаване на въпроси към лектора от страна на аудиторията.
Модератори на лекцията-беседа ще бъдат проф. Андрей Бояджиев – представител на СУ и професор по старобългарски език в катедрата по Кирилометодиевистика на ФСФ, и проф. Мирослав Дачев – филолог, семиотик, университетски преподавател, учредител и председател на Центъра за семиотични и културни изследвания.
По време на беседата ще бъде представена и новата книга на йеросхимонах Димитрий Зографски – “ЕВХАРИСТИЯТА КАТО МИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ”, излязла от печат през м. ноември 2017 г.
Заповядайте!
20 декември 2017 г.
Начало: 17,30 ч.
Адрес: СУ “Св. Климент Охридски” – Аула
бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София

Лекторът йеросхимонах Димитрий Зографски е брат на славянобългарския манастир “Св. Георги Зограф” (Св. Гора Атон) и от 2015 г. е ефимерий на Германския манастир “Св. Йоан Рилски” край гр. София, който е метох на Зографската св. обител.

Източник: http://www.bg-patriarshia.bg/

15 XII – лекция и представяне на книгата “The Byzantine Hagiographic and Hymnographic Texts on St Parasceve of Epibatae”, Part I.


На 15 декември (петък) 2017 г. от 18 ч в зала № 1 на Софийския университет„Св. Климент Охридски” Асоциацията на византинистите и медиевистите в България организира поредната сбирка на лекторията „Средновековна България – история, култура, паметници” с дневен ред:
1) д-р Евелина Минева от Атинския университет ще изнесе лекция на тема: „Нови данни за възникването и разпространението на култа към св. Петка Епиватска (Търновска) във Византия, въз основа на византийското житие на светицата от дякона Василик“.
2) доц. д-р Ангел Николов ще представи книгата на Евелина Минева:
The Byzantine Hagiographic and Hymnographic Texts on St Parasceve of Epibatae. Part I. Sofia 2017 (Издание на издателски център „Боян Пенев“ при Института за литература към БАН).
Източник: facebook.com

13 декември – Научна конференция „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“


Предстои: Научна конференция „Културно-историческото наследство на Странджа в условията на миграции и демографски отлив“
13 XII 2017 10:00 – 14:00
Заседателна зала 1, Ректорат на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
На 13 декември 2017 г. от 10.00 до 14.00 часа в зала № 1 на Ректората на Софийския университет “Св. Климент Охридски” ще се проведе конференция, посветена на първите резултати от реализацията на проекта „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериално културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на образованието и науката на Република България (ДН № 10/16 от 21. 12. 2016 г.).
Непосредствено преди това, в 9.30 ч. в централното фоайе на Ректората ще бъде открита постерна изложба под същото заглавие. Тя ще бъде достъпна за посещение до 15 декември 2017 г.

ПРОГРАМА
10.00-10.05 Заседателна зала № 1 на Ректората на Софийския универистет „Св. Климент Охридски“
Откриване на конференцията
10.05-10.20 Ангел Николов Представяне на проекта „Комплексни и иновативни методи за диагностика и изследване на материалното и нематериалното културно наследство на Централна и Източна Странджа в условията на миграции и демографски отлив“ (първи етап)
10.20-10.35 Румен Бояджиев Историческите „измерения“ на Странджанския масив: провинциите Haemimontus и Europa
10.35-10.50 Албена Миланова, Йото Йотов Наблюдения върху съвременното състояние на някои археологически структури и обекти на територията на общините Средец и Малко Търново
10.50-11.20 Ивайла Попова, Албена Миланова Anestenaria: миграция на локална култура от Странджа (въз основа на теренно проучване в Северна Гърция през май 2017 година)
11.20-11.45 Дискусия
12.15-12.30 Мира Маркова Трансформации на фолклорната и религиозната култура в Странджа, по примера на с. Факия и с. Момина църква
12.30-12.45 Костадинка Паскалева Светци-покровители
12.45-13.00 Румяна Дечева Състояние на материалното културно-историческо наследство на Странджа – предварителни бележки
13.00-13.15 Ангел Николов, Горан Стефанов Ръкописи и старопечатни книги от библиотеката на архимандрит Рафаил (Вълчанов) в храма „Св. Възнесение Господне“, с. Варовник
13.15-13.40 Дискусия
13.40 Закриване на конференцията.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

11 декември – Представяне на книгата “Книжовността на българското Възраждане”


Предстои: Представяне на книга на проф. дфн Ани Гергова “Книжовността на българското Възраждане”
11 Декекември 2017 16:30 часа
Заседателта зала 1, Ректорат на Софийският университет “Св. Климент Охридски”
Книгата е издадена от Университетското издателство. Събитието се организира от Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

В деня на св. Николай – празник на Бургас – Регионалният исторически музей откри нова изложба


Атрактивна изложба ще пресъздаде автентичната атмосфера на Бургас отпреди век. Експозицията “Завръщане въ стария Бургасъ” е съвместен проект на Културен център Морско казино, Регионален исторически музей Бургас и Регионалната библиотека “П.Яворов”.

Тя е посветена на празника на града – Никулден и ще бъде открита на 6-ти декември от 11.00 часа в зала “Александър Георгиев Коджакафалията” на Културен център “Морско казино”. Общината предоставя възможност на бургазлии да разгледат безплатно изложбата по случай градския празник.

Посетителите ще се насладят на експозицията, пресъздаваща атмосферата на града от началото на XX век. Те ще могат да видят сградата на старата община, да влязат в нея и в кабинета на кмета с типичния за периода интериор и вещи, да прочетат интересни и забавни за днешния читател заповеди, молби и правилници. Вървейки по старата бургаска улица, гостите ще имат възможност да се отбият в дрехарница, в която е представена дамската и мъжка мода, модерна за разглеждания период, аксесоари и шивашки пособия.

Всеки ще може да облече рокля или костюм, за да си направи снимка пред възстановка на старата балюстрада, да запише автентични за бургаската кухня рецепта или да разбере откъде е преминавал влака “Анхиало експрес”.

Акцентът в изложбата е поставен върху личности, допринесли за развитието на града ни в началото на миналия век. Видните бургазлии ще бъдат представени с портрети, информация за живота и делото им, както и с оригинални техни вещи.

Гражданите и гостите на града ще имат възможността да надникнат в миналото, да се потопят и изживеят невиждана досега приказка от старите ленти.

Изложбата ще остане в КЦ “Морско казино” до 26.01.2018 година и може да бъде видяна от понеделник до събота, от 10:00 до 18:30 часа.
Източник: http://www.burgasmuseums.bg/

В навечерието на Рождество Христово – изложба, посветена на коледната картичка в РИМ-Добрич

 

В навечерието на най-светлия християнския празник – Коледа, една вълшебна и красива изложба ще бъде представена в РИМ – Добрич.

Създадена от специалистите от Столична библиотека, експозицията „Прабабата на ММС… или очарованието на коледната картичка“ показва оригинални картички от ХХ век, в които оживяват вълнуващи послания, написани преди повече от столетие. Включените четиринадесет илюстративни и текстови табла запознават посетителите с малко известни и любопитни факти, свързани с появата и историята на първите пощенски картички. Сбирката, представена в изложбата, е плод на усилията на две български фамилии – Шапкаджиеви от Силистра и Иванчеви от София, и тяхното желание да съхранят празничните поздравления на няколко поколения. Колекцията е допълнена и обогатена благодарение на дарителството на хора от цялата страна, изпратили свои картички след първото откриване на изложбата в Столична библиотека. Показаните повече от 300 красиви и многообразни картички са една вълшебна приказка с начало и без край, която ни потопява в магията и очарованието на коледните пожелания и ни разказва по неповторим начин за малките по обем, но огромни по съдържание парченца хартия, върху които човешката ръка е пренесла Вярата, Надеждата и Любовта и е оставила спомен за бъдещето.
Заповядайте! Нека заедно се потопим в този приказен свят, изпълнен с красота и очарование, и се докоснем до вълшебството, наречено Коледа!
Изложбата се открива на 8 декември /петък/ от 17.00 часа в Музея в градски парк „Свети Георги“.
Източник: http://www.dobrichmuseum.bg/

Безплатен вход в обекти и експозиции на Регионалния исторически музей-Велико Търново за 8 декември


Всички обекти и експозиции на Регионалния исторически музей-Велико Търново ще бъдат безплатни за студентите на, 8 декември 2017 г.

Достъпът ще се осигурява срещу документ – студентска лична кара или студентска книжка от висше учебно заведение. Специално за празника за групи от 10 и повече студенти ще има безплатни беседи.
Източник: http://museumvt.com/bg/

Тържество „Коледна музикална магия“ ще се проведе в РИМ-София


Тържество под надслов „Коледна музикална магия“ ще се проведе в РИМ-София по повод предстоящите празници. Събитието е на 19 декември (вторник) от 15:30 ч. в централното фоайе на музeя.
Сред поканените изпълнители са вокална група „Светулковци” при читалище „Светлина1940” с ръководител Радка Маламова, детска група за народни танци към танцов ансамбъл ”Балкан” с ръководител Мадлен Захариева, фолклорен танцов ансамбъл „Искрица” с ръководител Евгения Гордиенко, модерен балет ”Криция” с ръководител Цвети Асенова, както и индивидуални  изпълнения на цигулка и пиано на децата към читалище „Аура” с ръководители Снежанка Панчева и Елена Йонева. Солово изпълнение на класически балет от Павла Дебрюне и солово изпълнение на народна песен от Дара Дебрюне представителки на „ Национален дворец на децата”.
Източник: http://www.sofiahistorymuseum.bg/

„Коледа в музея“ – възможност за учениците от Хасково до 15 декември


Регионален исторически музей–Хасково и  Народeн оркестър при Община Хасково  организират от 1 до 15 декември 2017 година (без почивните дни) тържествено представяне на Коледните празници, обичаи и обреди за всички ученици под наслов „Коледа в музея“.
За допълнителна информация и посещения е необходимо да направите предварителна заявка на тел. 0879104418 и 0879104476 до 29 ноември 2017 г. На едно участие  могат да присъстват до 50 посетители.
Източник: http://blog.haskovomuseum.com/

РИМ – Стара Загора организира коледна работилничка за сурвачки


В навечерието на Рождество Христово и Нова година, РИМ – Стара Загора кани малките творци в празничната си работилничка за шарени сурвачки и коледна украса.
 
Дрянова сурвачка да стъкмим,
с радост щедро да я украсим!
С пуканки, ошав и прежда –
за добро, за здраве и надежда!
 
Работилничката ще се проведе на 20 декември от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в зала № 33 на музея. Участието е с предварителна заявка на телефони 042/919-214, 0884477141 и 0884477060. Всички работни материали се осигуряват от музея. Такса – 3 лв. на участник. 
Източник: http://www.museum.starazagora.net/

Работилница за сурвачки в Регионален исторически музей – Плевен 


От 18 до 22 декември 2017 г. (понеделник – петък) от 09.00 до 16.00 ч. в експозиция „Традиционен бит и култура” на Регионален исторически музей – Плевен ще отвори работилница за сурвачки.

Тази година изработените от учениците сурвачки остават за тях. Желаещите да вземат участие в инициативата трябва да носят дрянова или черничева пръчка, нанизани пуканки и сушени плодове, игла, конец и ножица. Регионален исторически музей – Плевен осигурява вълнена разноцветна прежда, вълна и други помощни материали за изработването на сурвачките.
Предварително записване на посочените телефони:
0879/822-184 – Миглена Николаева
0879/822-157 – Цвета Йончева
Източник:http://rim-pleven.com
Заглавна снимка: dariknews.bg

СПЕЦИАЛЕН ДЕН НА МАЙКАТА В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ


За първи път с вълнуващи забавления Националният военноисторически музей организира Ден на майката. Празникът ще се състои на 25 ноември (събота) 2017 г. от 10.00 до 18.00 ч. Входът за постоянната хронологична и външната експозиция на музея ще бъде свободен.

След големия успех на Деня на бащата музеят обръща специално внимание и на майката в дните преди настъпващите празници, когато тя е сплотяващата сила в семейството.

Разнообразни атракции, арт-ателиета, танци и игри ще забавляват всички родители и малчугани, дошли в музея специално в този ден. Те ще се докоснат до магията на рисуването върху вода с техниката „ебру“, с жизнерадостни цветове ще могат да оживят малки камъчета, а най-сръчните ще събудят твореца в себе си и ще могат да си тръгнат с ръчно направени воини, балеринки и оригами. В работилницата за бижута всеки ще се превърне в автор на изящни украшения от мъниста, а обединяващата сила на хляба ще завладее малки и големи, които заедно ще замесят хляб.

Уроци по народни танци ще представят красотата на българския фолклор, а ефективните таекуондо техники за самозащита ще вдъхнат на посетителите самочувствие, че са защитени в критична ситуация. Друга наша естествена реакция – смехът, ще бъде представена със своята лечебна сила и как положително от методите на смехотерапията се повлияват както децата, така и възрастните.

Забавления ще има и за по-любознателните сред гостите на музея. Те ще могат да премерят сили в семейна игра с въпроси от областта на военната история, докато почитателите на модерните технологии ще управляват роботи по специално подготвено трасе с препятствия.

Артистичните умения както на майките, така и на децата ще бъдат провокирани от театър на движенията – завладяваща комбинация от песни, танци и актьорски игри. Музикалното пътешествие ще продължи с фрагменти от бродуейския мюзикъл „Ани“, в който публиката ще бъде предизвикана да се включи и да стане част от героите на сцената.

Професионален психолог ще представи лекция за типовете доминиращи майки, в която анализира и ролята на свръхпротективните родители във формирането на рисково поведение у децата. Атмосферата в празничния ден ще допълнят и лекциите за здравословното хранене и за грижата за детската кожа. За финал всички ще могат да се насладят на куклената постановка „Кой ще бъде цар?“.

Денят на майката се осъществява с подкрепата на: Академия за сценични изкуства „Амадеус“, Ателие „Марабу“, Българска федерация по таекуондо, ДивиСамодиви, La Roche-Posay Bulgaria, Мрежа „Хлебни къщи“, Платформата „Знам да ям“, психологът Йордан Танковски, „Роботика“, Rossmarin Art, Смехотерапия, Софийски форум за сигурност, Танцова школа „Макам“, Театър Цвете.
Източник: http://www.militarymuseum.bg/

Изложба “Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха”

В последните месеци на 2017 г. Националният археологически институт с музей има удоволствието да представи на своите посетители една от най-мащабните изложби, които е организирал в последните години: “Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха”.
Изложбата е продължение на представената през май 2017 г. при изключителен интерес в Музея за история на изкуството (Kunsthistorisches Museum) във Виена експозиция „Първото злато. Ада тепе: най-древният златодобивен рудник в Европа“ и е посветена на българското и австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Вдъхновена е от проекта “Златния път на Балканите през бронзовата епоха – Златото от Ада тепе: производство и разпространение“ между Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) и Института за ориенталска и европейска археология при Австрийската академия на науките (OREA).
Изложбата „Злато и бронз“ е най-голямата специализирана експозиция, посветена на бронзовата епоха на Балканите, организирана и представяна у нас. Тя включва над 6оо предмета, които разкриват ролята на източните части на Балканския полуостров като кръстопът за обмен на идеи, технологии и суровини, където се срещат основни култури на древния свят – Егейско-анатолийски култури, Източнохалщатски културен кръг, Северно Причерноморие и др. и в частност, ролята на българските земи като важен източник на суровини през бронзовата епоха. Тя комбинира представителни находки от благородни метали, като съкровищата от Вълчитрън и Бързица, предмети от злато, бронз и керамика от некропола при Дъбене, колективните находки от Янково и Здравец, с находки, даващи ценна информация за технология, технически достижения, културен обмен и търговия на далечни разстояния, представени с колективните находки от Побит камък и Могилица, включващи многобройни каменни калъпи за отливане на разнообразни бронзови предмети – оръжия, скиптри, сечива, украшения и т. н. Сред суровините за производството на бронзови изделия са медните слитъци, които свидетелстват за развитата търговия в района на Средиземноморието и Европа през бронзовата епоха. Акцент в изложбата са и находки от златодобивния рудник Ада тепе – най-ранният проучван до този момент златодобивен рудник в Европа.

Развитието на обществото и технологиите през бронзовата епоха, културните контакти и находките от благородни метали, развитието на миньорството и металургията като професии, са илюстрирани не само чрез многобройните находки, но и чрез мултимедийно представяне и 3D възстановки. Изложбата е съпътствана и от каталог, представящ различните теми, засегнати в нея. Надяваме се, че по този начин ще успеем да предизвикаме интереса, но и да задоволим любопитството както на специалистите, така и на широката публика.

Изложбата може да бъде посетена до 28 януари 2018 г. Очакваме Ви!
Източник: http://naim.bg/

Представяне на книгата на проф. Искра Христова-Шомова „Песни от Климент. Служби от св. Климент Охридски за пророк, апостол, отец, мъченик и мъченица”


Представяне на книгата на проф. Искра Христова-Шомова „Песни от Климент. Служби от св. Климент Охридски за пророк, апостол, отец, мъченик и мъченица”.
24 Ноември 2017 18:00 ч.
Заседателна зала 1, Ректорат на Софийски университет
Събитието се организира от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПРЕДСТАВЯ ГОЛЯМАТА ВОЙНА ПРЕЗ ОЧИТЕ НА МАЛКИЯ ЧОВЕК


На 21 ноември (вторник) от 17.30 часа в Националния военноисторически музей ще бъде открита изложбата „Малкият човек в Голямата война“, която е част от Националния план за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея.

В Деня на християнското семейство музеят представя разказ за несъстоялото се обединение на българското национално семейство в общи държавни граници и за хилядите, разделени от войната фамилии. Изложбата проследява Голямата война през очите на малкия човек – войникът, изпратен по бойните полета, съпругата, останала сама в борбата за оцеляване, хилядите бежанци, тръгнали да дирят убежище с надеждата, че ще намерят своя дом, и децата, изгубили детството си.

Въпреки ужаса на войната редица български войници записват имената си в историята със своя героизъм и жертвоготовност, онагледени с куршума, изваден от тялото на поручик Ангел Янчев, който 9 месеца в заложничество крие знамето на 35-и пехотен врачански полк и така го спасява, войнишки кръст „За храброст“ на най-малкия доброволец във войната – 10-годишния Никола Костов, и сабята на кап. Гарабед Печеян, сражавал се в тежките боеве за отбраната на Каймакчалан. Изпепеляващата стихия на войната намира израз в експонатите – символи на съдбата на хилядите, докоснали се до смъртта. Сред тях са часовникът, който препречва пътя на френски куршум и спасява живота на Васил Дюлгеров от 54-ти пехотен полк, пистолет „Люгер“ на поручик Александър Попов, загинал при боевете край Констанца, и фенерчето на подпоручик Иван Бойчев, загинал при изпълнение на боен полет край Битоля.

С богатство от фотографии, лични свидетелства и емблематични експонати световният конфликт е представен през призмата на човешките емоции. Изложбата показва как надеждата за национално обединение, бързо приключване на войната и за съхраняване на човешкия живот се преплита с ужаса на смъртта, разрушенията и краха на моралните ценности. Упованието в семейството и самосъхранението чрез създаването на мъничкия свят на войника пресъздават опитите му да се откъсне от страшната реалност на бойното поле.

Специално подготвена за изложбата интерактивна времева линия представя контекста, в който се развива живота на малкия човек на фона на събитията на българската и международна политическа и военна сцена.

В изложбата са включени изображения с тежко графично съдържание, които не са подходящи за деца и хора със слаби нерви и психика.
Източник: http://www.militarymuseum.bg/

Лингвистични четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов

Лингвистични четения „Език и езикознание“ по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов
24 Ноември 2017 09:00 часа
Конферентна зала, Ректорат на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

Събитието се организира от Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание към Факултета по славянски филологии.

ПРОГРАМА НА ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ЧЕТЕНИЯ

Първа секция

Водещ: Биляна Михайлова

9:30 – 9:50 Петя Асенова Проф. Моско Москов – опит за творчески портрет.

9:50 – 10:10 Василка Радева Проф. Моско Москов за езиковата култура

10:10 – 10:30 Марина Врачу Памяти болгарских ученых М.Москова, И. Дуридановa, Г. Риковa: записки на полях румынско-болгарских культурных связей в 1960-ые гг.

10:30 – 10:50 Живка Колева Звукоизобразителността в изследванията на Моско Москов

10:50 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:20 Пауза

Втора секция

Водещ: Фотини Христакуди

11:20 – 11:40 Никола Кръстев Детерминационните процеси като способ за структуриране на системата на езика

11:40 – 12:00 Иван Петров Някои наблюдения върху номинаналните атрибутивни и посесивни фрази

12:00 – 12:20 Биргит Игла Между българския и гръцкия език относно заемане от ромския език [gadze i gomen-os//a]

12:20 – 12:40 Христина Марку По следите на една вероятна славянска заемка в гръцкия език

12:40 – 13:00 Борис Вунчев Етимологични и словообразувателни особености на абсолютните активни интранзитиви в гръцки

13:00 – 13:10 Дискусия

13:10 – 14:30 ОБЕДНА ПОЧИВКА

Трета секция

Водещ: Екатерина Търпоманова

14:30 – 14:50 Мария Атанасова Специфика на фамилните имена на българите в Приазовието и Молдова

14:50 – 15:10 Лудвиг Селимски Към етимологията на няколко диалектни думи

15:10 – 15:30 Анастасия Петрова Към въпроса за семантичния развой на общобалканската лексика: тур.perde

15:30 – 15:50 Дарина Младенова Номинационни модели в балканските езици за пренесените от Америка зеленчукови култури

15:50 – 16:10 Мая Александрова За имената на млякото и млечните продукти в балканските езици

16:10 -16:20 Дискусия

16:20 – 16:40 Пауза

Четвърта секция

Водещ: Албена Мирчева

16:40 – 17:00 Лучия Антонова-Василева Форми за минали времена на глаголите в българските говори в Косово

17:00 – 17:20 Василка Алексова За етимологията на една диалектна дума: стригле

17:20 – 17:40 Яна Сивилова Да изплюя ли камъчето. Бележки върху произхода на един фразеологизъм

17:40 – 18:00 Русана Бейлери Ръкописите в бюрото на проф. Моско Москов

18:00 – 18:10 Дискусия

Закриване на четенията
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

Заветът на св. Иван Рилски

Заветът на Свети Иван Рилски

За Рилската обител и нейния покровител е изписано много и може още да се пише. Ще се опитаме обаче да обърнем внимание на единствения документ, останал от ръката на Св. Иван Рилски – „Заветът” към неговите ученици. Запазен е в няколко преписа от XIX в. Историята на документа се узнава от самите преписи.

През 1385 г., в бурната епоха на османското завоевание на българските земи, книжовникът Дометиан извършва препис на Завета. Вероятно преписвачът е осъвременил старинния език на текста. Така изследователите са склонни да тълкуват израза, че документът бил преписан за „по-лесно прочитане”. По-късно нов препис направил еклесиархът Саватий. Преписите на Дометиан и Саватий не са запазени, а само много по-късните варианти от деветнадесетото столетие, между които има и някои разлики.

Вж. още…

26 октомври – ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2017


ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2017
Тема: „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“
Форумът се организира за четвърта поредна година. През 2017 година организатори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“.
Време и място на провеждане: 26 октомври 2017 г. (четвъртък): 10:00 до 12:30 ч. и 14:00 до 17:00 ч., София, Институт за български език при БАН, Голям салон.

Програма
10:00 – 12:30 ч.
Акад. Михаил Виденов (Българска академия на науките): Социолингвистиката и нейното приложение за изследване на съвременния български език
Проф. Енчо Герганов (Нов български университет): Методологически аспекти на психолингвистичните и интердисциплинарни изследвания на езика
Проф. Мила Димитрива-Вълчанова (Норвежки научно-технологичен университет): Компоненти на езиковата компетентност и тяхното изследване по експериментален път
12:30 – 14:00
Почивка
14:00 – 15:20
Първа дискусионна сесия
14:00 – 14:10: Вехбие Балиева (Великотърновски университет): Интердисциплинарността при съвременните изследвания на билингвизма – възможност или необходимост
14:10 – 14:20: Катя Исса (Университет за архитектура, строителство и геодезия): Бежански асоциации и уроци по човечност
14:20 – 14:30: Красимира Петрова (Софийски университет): Метод на пиктограмите в изследването на концепти
14:30 – 14:40: Борислав Георгиев (Нов български университет): Езиковата антропология като универсален интердисциплинарен подход в изследването на езика
14:40 – 14:50: Палмира Легурска (Институт за български език): Интердисциплинарност, мимезис, наука
14:50 – 15:20: Дискусия
15:20 – 15:40
Почивка
15:40 – 17:00
Втора дискусионна сесия
15:40 – 15:50: Ангел Ангелов (Софийски университет): Думите като социолингвистични маркери
15:50 – 16:00: Красимира Алексова (Софийски университет): Методи за обработка на емпирични социолингвистични данни
16:00 – 16:10: Петя Бъркалова (Пловдивски университет): Изреченската структурография – преоборудване на синтаксиса и пресечна точка с други науки
16:10 – 16:20: Елисавета Балабанова (Университет по библиотекознание и информационни технологии): Интердисциплинарен подход за идентифициране на изречения с участието на адюнкти и вметнати конструкции (върху корпус с XML описания)
16:20 – 17:00: Дискусия

В дискусията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с обогатяването на теоретичните подходи и методите за изследване на езиковата система, с разширяване на изследователската парадигма чрез отчитане на широк кръг от извънезикови фактори, отразяващи социални, психологически, когнитивни и др. особености на носителите на езика. В нея може да се коментират както различни видове интердисциплинарни изследвания, така и взаимодействието им с основни лингвистични дисциплини. Възможно е да се представят методи, заимствани от математиката, логиката и физиката, прилагани в семантични, граматични и фонологични изследвания, както и да се разгледат по-общи въпроси, например:

–Какво е интердисциплинарност в лингвистиката и дали социолингвистиката, психолингвистиката, когнитивистиката, невролингвистиката и компютърната лингвистика са езиковедски дисциплини, в които се прилагат методи на изследване от други науки?
– Какво превръща едно езиковедско изследване в интердисциплинарно и не са ли всички съвременни езиковедски изследвания в някаква степен интердисциплинарни?

Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за интердисциплинарността в езиковедските изследвания.
За въпроси – forum@ibl.bas.bg .
Очакваме Вашата регистрация за участие на адрес: http://dcl.bas.bg/forum2017/ .
От oрганизаторите
Източник: http://ibl.bas.bg/

Покана: научна конференция на тема „Изкуствата: сблъсък и континуитет“

ПОКАНА за участие в национална научна конференция на тема „Изкуствата: сблъсък и континуитет“

Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление „Теория на литературата“ към Института за литература при БАН възстановяват прекъснатата за кратко добра традиция да организират съвместно национални научни конференции. След успешния опит от четирите предишни конференции („Извънлитературното“ – 2010 и 2011, „Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов“ – 2012, „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Димитър Аврамов, Атанас Натев“ – 2013, „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория“ – 2014) се обединихме около идеята в края на настоящата година да проведем национална конференция под наслова „Изкуствата: сблъсък и континуитет“.

Темата е колкото стара и разработвана, толкова и винаги отворена към многопосочни възможности за осъвременяване, за нови и неочаквани погледи към взаимоотношенията, взаимодействията, взаимните отрицания или допълвания и сливания между различните изкуства. В особено голяма степен това важи за днешното време, когато експерименталността в тази сфера познава изключителен размах, който прави проблематично, дори в известен смисъл неадекватно, мисленето на отделните изкуства в някакви техни предполагаеми строго установени граници.

Вярваме, че формулировката на темата, на която се спряхме, ще даде възможност на колеги с най-разнообразни интереси да се впишат в нея със своя избор на конкретен проблем и да предложат своя гледна точка.

Конференцията ще се състои на 30 ноември и 1 декември 2017 в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Срокът за приемане на заявките за участие е 1 ноември 2017.

Продължителност на докладите: 20 минути.

Моля, темата на Вашия доклад, придружена със съвсем кратка анотация, да изпратите на следния електронен адрeс: literateor@gmail.com

25 октомври – Лекция-дискусия “С чисто сърце за 1956″ на д-р Чаба Жебьок (Унгария)


Лекция-дискусия “С чисто сърце за 1956″ на д-р Чаба Жебьок (Унгария)
25 Октомври, 2017, 15:00
Заседателна зала 2, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Лекцията се провежда във връзка с националния празник на Унгария. Събитието се провежда от специалност “Унгарска филология” към Факултета по класически и нови филологии съвместно с посолството на Унгария и Унгарския културен център в София.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

18 октомври – “Унгаристични четения – 2017″

На 18 октомври 2017 г. от 9:30 до 18:00 ч. в Унгарския културен институт в София ще се проведе Първи национален научен форум по унгаристика “Унгаристични четения – 2017″.
Форумът се организира от Институт за исторически изследвания – БАН, Българо-унгарска историческа комисия, Специалност „Унгарска филология” (ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски” и Посолство на Унгария в България – Унгарски културен институт в София по повод Деня на българо-унгарското приятелство.
Виж Плакат и Програма
Източник: http://www.ihist.bas.bg/

До 1 ноември – изложба, посветена един на от най-големите европейски колекционери на монети – Васил Хараланов – в Шумен


На 25 септември 2017 г. се навършват 110 години от рождението на един от най-големите колекционери на монети в Европа – шуменецът д-р Васил Хараланов.

Във връзка с тази годишнина Регионалният исторически музей в град Шумен представя документална изложба, съдържаща лични вещи на големия колекционер – фотографии, ръкописи на статии, писма от дългогодишната му кореспонденция с видните учени Никола Мушмов, проф. Тодор Герасимов, проф. д.и.н. Йорданка Юрукова, етнографски и предмети от османският период, неделима част от всеобхватната му колекция. Част от предметите се експонират за пръв път.

Д-р Хараланов е роден в град Шумен през 1907 г., в стара възрожденска фамилия. След като завършва гимназия, учи медицина в град Монпелие, Франция. През 1933 г. се завръща в Шумен и се отдава както на лекарска практика, така и на своята страст – колекционирането на монети. През 1970 г., след обиск в дома му, колекцията от десетки хиляди монети е насилствено иззета, а по-късно – осакатена и ограбена. След принудителен натиск, остатъците от нея са дарени през 1971 г. на музея в Шумен – мястото, на което, самият Хараланов е мислел един ден да я завещае. Днес в Регионалния исторически музей в Шумен се пазят близо 8000 монети от колекция „Васил Хараланов“, а най-ценните и представителни образци са изложени в трезора на музея – зала „Съкровищница“. Част от колекцията му се съхранява в НАИМ при БАН. Умира на 17 май 2000 г.

Изложбата „110 години от рождението д-р Васил Стефанов Хараланов“ще бъде открита на 25 септември 2017 г. в Мраморно фоайе, II етаж, в Регионален исторически музей – Шумен и ще може да бъде посетена до 1 ноември 2017 г.
Източник: http://naim.bg/

13 октомври – Представяне на сборника „България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“


На 13 октомври (петък) от 16.00 ч. в Руския културно-информационен център, ет. 3, зала 305 ще се състои представянето на сборника „България и Русия (XVIII–XXI век). Пътища и кръстопътища“, ново издание на ИЦ „Боян Пенев“.

Сборникът е продукт на три последователни научни проекта между български и руски учени от Института за литература към Българската академия на науките и Института по славянознание към Руската академия на науките, реализирани в периода 2006–2014 г.

Първият раздел на сборника – „Историята като кръстопът“ – проследява именно историческия ракурс към темата. Историзмът – и като философия, и като изследователски подстъп към постъпателно проследяване на отделни етапи, и като канава на интересни и не съвсем познати документални свидетелства и материали – присъства във всичките изследвания. Вторият раздел на сборника – „Литературни и културноисторически контакти“ – се фокусира върху съдбата и творческите изяви на различни представители на българската и на руската интелигенция през XIX и ХХ в. С модерния си прочит, богатата документална информация и новите си идеи сборникът „България и Русия (XVIII – XXI век). Пътища и кръстопътища“ ще бъде важно пособие за всички студенти слависти и русисти в университетите в България, както и за студентите българисти в Русия.

Повече информация може да прочетете тук: http://www.ilit.bas.bg/bg/events/948-bg-ru-18-19.html
Източник: http://www.bas.bg/

12 октомври – Публична лекция на доц. д-р Соня Пенкова: „Музеят и конфликтите през погледа на полския опит“

На 12 октомври (четвъртък), от 17.00 часа в Националния военноисторически музей ще се състои публична лекция на тема: „Музеят и конфликтите през погледа на полския опит“, водена от доц. д-р Соня Пенкова – историк и музеолог.

В рамките на събитието ще бъде представен полският опит в експонирането и представяне на наследството от конфликти, съвременни методи за работа с публики, включително чрез въвеждане на модерни технологии в музеите и използването на виртуалната реалност за привнасяне на добавена стойност към материалните следи от миналото.

Лекцията ще засегне използваните подходи в новооткрития Музей на Втората световна война, Европейския център „Солидарност“, както и информация за формирането и осъществяването на държавните политики за развитие на музеите и финансиране на културата в Полша – една от европейските държави с най-много създадени нови музеи или реновирани стари след демократичните промени.
Източник: http://www.militarymuseum.bg/

5 октомври: Ден на Стара Загора – безплатен вход и беседа (“Град, възкръснал от руините”) в Регионалния исторически музей


На 5 октомври (четвъртък), по случай Деня на Стара Загора, експозицията на РИМ – Стара Загора ще бъде със свободен вход!

От 15:00 ч. на 5 октомври в РИМ – Стара Загора ще бъде изнесена безплатна беседа на тема “Град, възкръснал от руините”. Беседата акцентира върху възстановяването на града след Освобождението и първите частни и обществени сгради, които са построени в този период. Тя ще завърши с викторина и награди за участниците.

Очакваме ви!
Източник: http://www.museum.starazagora.net/

Септември – май(2018): Изложба „Непознатата война” на Регионален исторически музей – Пловдив


Изложбата „Непознатата война” на Регионален исторически музей – Пловдив показва забравени страници от първата „голяма” война в историята на човечеството, наричана „Европейската”, а по-късно и „Световната” война.
Събитията от преди 100 години са актуални и днес – новините през последните седмици започват с опасността от Трета световна война, която би била гибелна за човечеството…

Изложбата е подредена в залата за временни изложби на експозиция „Съединение на България от 1885 г.” на пл. „Съединение” 1. Изградена е само върху оригинални исторически свидетелства и акцентира на мястото на България във войната и участието на пловдивските полкове в най-големите сражения. За първи път е показана пълната колекция от оръжия от войната, които се съхраняват в музейния фонд (стрелково оръжие, тежка картечница „Максим Соколов”, бомби, саби и друго военно снаряжение). Изложбата представя колекцията от рисунки на капитан Владимир Петров-Чомаков – внук на доктор Стоян Чомаков, фронтови релации, карти, дневници, писма, смъртни актове на загинали пловдивчани. За първи път са презентирани и заснети материали от експедицията „По бойния път на Девети пехотен пловдивски полк”, проведена в Гърция, Турция и Македония от екип на музея.

Изложбата беше официално открита на 6-ти септември 2017 година в зала „Съединение” на Регионален исторически музей – Пловдив. На събитието присъстваха: Г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България, г-жа Цвета Караянчева – заместник-председател на 44-тото Народно събрание, г-н Валери Симеонов – заместник министър-председател, г-н Петър Стоянов – президент на Република България от 1997 г. до 2002 г., инж. Иван Тотев – кмет на Община Пловдив, министри, депутати, генерали, офицери и представители на пловдивската общественост.
Източник: http://www.historymuseumplovdiv.org/

14 октомври – изложба „Троянски светини” – мобилна колекция икони в Троян


„Троянски светини” – мобилна колекция икони

На 14 октомври 2017 г. Музеят на занаятите ще представи изложба, свързана с Троянския край и неговото културно и духовно богатство. В деня, когато почитаме небесната покровителка на Троян – света Петка, ще бъде открита експозиция с колекция от икони, собственост на Музея на занаятите.
Източник: http://www.troyan-museum.com/

11 октомври – Представяне на книгата „Религии в езическа България”


Представяне на книгата „Религии в езическа България”
11 Октомври, 2017, 17:30 часа
Заседателна зала 1, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Книгата на доц. д.н. Цветелин Степанов „Религии в езическа България” представя основните научни парадигми относно изповядваните религии в Дунавска България, съществуващи през последните 3-4 десетилетия в българската наука: тенгризъм, митраизъм, зороастризъм и т.нар. теория за синкретизма. Авторът се е спрял и на изповядването на християнството в тукашните земи преди Покръстването. Анализът на наличните свидетелства, както и на теориите цели да отчлени силните и слабите страни на всяка една от последните и заедно с това да предложи някои нови възможности за интерпретации по този изключително сложен и дискусионен научен проблем.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

9 октомври – Представяне на книгата на д-р Благородна Филевска “Традиционният български риболов по Черноморието”


Представяне на книгата на д-р Благородна Филевска “Традиционният български риболов по Черноморието”

09 Октомври, 2017, 14:00 часа
Конферентна зала, Ректорат на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
Събитието се организира от катедра “Етнология” при Историческия факултет.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/
Заглавна снимка: http://www.lostbulgaria.com/

Къща-музей „Димитър Димов” отваря отново врати за своите посетители


Къща-музей “Димитър Димов” отваря врати за посетители през февруари 1989 г. Запазило оригиналния си интериор, някогашното жилище на учения и писател Димитър Димов съхранява цялата мебелировка, библиотека с около 3000 тома книги, всички вещи, архив, снимки, художествени произведения, периодика; лабораторни уреди и апарати по физика, радиотехника, химия, фотография.

От 1997 г. насам в музея провеждат срещите си членовете на Съюза на писателите лекари в България, с които се организират съвместни културни прояви. Учредена е Национална литературна награда “Димитър Димов”, която се присъжда за публикувано произведение на автор с медицинско образование. Досегашни носители на наградата са Любен Станев, Валери Петров, Фани Цуракова, Лиляна Райчева, Рада Москова, Петър Константинов и Златимир Коларов и Георги Константинов, Андрея Илиев и Калоян Захариев.

• На 28 септември от 18.00 ч., в къща-музей “Димитър Димов” на ул. “Кръстьо Сарафов № 26, Националният литературен музей организира паметна вечер, посветена на известни български интелектуалци с медицинско образование от Възраждането до наши дни.

Ще бъде експонирана отново изложбата „Хипократ и Пегас”, създадена по повод 100-годишнината от рождението на писателя и представена за първи път пред Конгреса на Световната организация на лекарите писатели (UMEM), проведен в България през 2009 г.

В събитието ще вземат участие съвременни български творци, както и писатели лекари, лауреати на Националния литературен конкурс „Димитър Димов“.
Източник: http://kulturni-novini.info/

Национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин


Институтът за литература при БАН и Катедрата по българска литература към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организират национална научна конференция по повод 140-годишнината от рождението на Елин Пелин под надслов „Елин Пелин: наследства и прочити“.

Конференцията ще се проведе на 30 ноември (четвъртък) и 1 декември (петък) 2017 г. в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“.

Работата на форума цели да обхване творческото и личностно присъствие на писателя през разнообразни изследователски полета, сред които:

Актуални перспективи към текстовете на Елин Пелин (както към превърналите се в класически, така и към останалите встрани от читателския и изследователския интерес).

Активиране на културни контексти в творческия и житейския път на писателя през отношенията му със съвременни нему творци и критици.
•Елин Пелин в литературата за деца и юноши;
•Елин Пелин: хуморист, лирик, публицист;
•Елин Пелин на сцената, в киното, в изобразителното изкуство;
•История на критическата рецепция на Елин Пелин.

Научният форум предвижда модул, който да даде възможност на млади учени, студенти и докторанти да представят свои прочити.

Моля, изпращайте заявките си за участие, придружени с кратка анотация, до 1 ноември на следните имейли:
elinpelin_conf@abv.bg
кristina_jordanova@abv.bg
аlexandra.a.antonova@gmail.com
marinellyd@mail.bg
Източник: http://ilit.bas.bg/

Международна научна конференция-семинар „Рилският манастир – история, памет, духовност“


Форумът се организира по проект „Музикално-ръкописното наследство на Рилския манастир. Двуезични музикални ръкописи (гръцко-църковнославянски)“ с ръководител чл.-кор. Светлана Куюмджиева, спонсориран от МОН, със съдействието на Института за изследване на изкуствата при БАН и управата на Рилския манастир. Той е под патронажа на Негово Светейшество Български патриарх и Софийски митрополит д-р „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Неофит и ще се проведе в Рилския манастир от 28 септември до 1 октомври 2017 г.

Видни учени от България, Гърция, Македония, Сърбия и от Зографския манастир на Атон ще участват в конференцията.

В комплексен интердисциплинарен план ще се дискутират теми, свързани с Рилския манастир – най-голямото духовно и просветно средище у нас и едно от най-големите на Балканите с широк отзвук в целия православен християнски свят и с една от най-богатите европейски библиотеки на славянски ръкописи.

В рамките на форума ще бъде изнесен концерт от произведения на рилски автори, както и експониране на изложба от рилски книги и артефакти.

Програмата на форума можете да видите тук.

Източник: http://www.bas.bg/

5-6 октомври: Научна конференция „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“


Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ имат удоволствието да Ви поканят да присъствате на IV-та научна конференция на тема „Старопланинският регион – минало, настояще, перспективи. Развитие на културния туризъм“, която ще се проведе на 5-6 октомври 2017 г. в гр. Габрово.

Официалното откриване ще се състои на 5 октомври (четвъртък) от 10.00 ч. в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков, преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

В края на първия ден от конференцията ще бъде представен сборникът „Известия на РИМ – Габрово“ т. IV, както и гостуващата изложба „140 години Шипченската епопея – Шипченската епопея през погледа на участника в Българското опълчение Стефан Кисов“. Неин организатор е Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Източник: http://h-museum-gabrovo.bg/

До 30 септември: Единственото в света копие на най-голямото ранносредновековно съкровище от Надсентмиклош


Гостуваща изложба за летния сезон на Национален исторически музей-София.
Място: Археологическа експозиция (ул. Богориди 21), Бургас.

Представено е единственото в света копие на най-голямото ранносредновековно съкровище в света, известно до този момент. То е открито през 1799 г. в малкото градче Надсентмиклош в областта Банат, която днес се намира в най-западната част на Румъния. Съкровището е съставено от 23 златни съда с изключително богата украса, с обща тежест от близо 10 кг. То се свързва с прабългарската аристокрация, управлявала Отвъддунавска България през IX в. областите в дн. Румъния и Западна Унгария. Според друга научна теория съкровището е принадлежало на владетелите на Аварския каганат, който в нач. на IX в. е унищожен от прабългарите на хан Крум и от франкския владетел Карл Велики. Представените експонати са изработени във Виена в началото на ХХ в. и са подарени от Австро-Унгарската империя на българския народ. Представляват напълно идентични с оригиналите предмети.

Оригиналът е притежание на Виенския музей на изкуствата. То е гостувало за повече от 200 години само три пъти извън Австрия – два пъти в Будапеща, и тази година в България. В момента оригиналите са изложени в НАИМ-БАН.
Източник: http://www.burgasmuseums.bg/

27 – 29 септември: Научна конференция „Българските бежанци в Бургас и региона (1878 – 1945)“

РИМ Бургас и Община Бургас организират национална научна конференция „Българските бежанци в Бургас и региона (1878 – 1945)“. Тя ще се проведе в периода 27 – 29 септември 2017 г. като част от Дните на европейското културно наследство.

За конференцията са подбрани 30 научни доклада, които най-добре представят измеренията на бежанските процеси в периода от 1878 г. до 1945 г. Това е тема с огромно значение в историята на България и българския народ, която по специфичен начин се актуализира и днес. Желанието ни е да акцентираме върху Бургас и региона, тъй като голяма част от българските бежанци тъкмо тук намират спасение и нов дом, което допълнително ни свързва емоционално с проблема.
Докладите ще бъдат изнесени от 32 лектора – представители на институти при БАН, университети, музеи, библиотеки и дирекции на ДА от цялата страна.

Основни теми и направления, които предлагаме за разглеждане:
• Историческа динамика на бежанските процеси сред българите от 1878 до 1945 г..
• Бургаският регион – новият дом на българските бежанци.
• Ролята на бежанците в живота на свободна България – политически, социални и икономически проблеми.
• Етнодемографска характеристика на бежанците.

Съорганизатори и партньори на РИМ – Бургас са Община Бургас, Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас и Тракийски научен институт – София.

Материалите от конференцията ще бъдат отпечатани в сборник през месец ноември 2017 г.
Програма
Източник: http://www.burgasmuseums.bg/

В ход е изложба на РИМ-Добрич: “За свободата на Добруджа”


На 20 септеври 2017 г от 17.00 часа в музея в Градски парк „Свети Георги” бе бъде открита изложба със заглавие „За свободата на Добруджа”.
Тя е посветена на 100 годишнината от смъртта на генерал-лейтенант Иван Колев и 130 годишнината от рождението на генерала от артилерията Георги Попов.

Генерал-лейтенант Иван Колев командва Първа конна дивизия по време на Първата световна война. С частите на своята дивизия той участва във войната срищу Румъния и в освободителния поход на българската армия в Добруджа от есента и зимата на 1916-1917 г. Наречен е „спасителят на Добрич” заради решителните действия и победата над противника в боевете за града от 5-7 септември 1916 г., влезли в историята под името „Добричка епопея”.

Генералът от артилерията Георги Попов е член на българската делегация, която води преговорите с представителите на Румъния за възвръщането на Южна Добруджа към България. След подписването на Крайовския договор от 7 септември 1940 г. е назначен за генерал-управител на Южна Добруджа. Организира състава на войските и тяхното навлизане в областта, което става в периода 21 септември – 1 октомври 1940 г.

Посетителите на изложбата ще имат възможност да видят фотоси, документи, печатни издания и вещи свързани с дейността на двамата генерали. Някои от експонатите се представят за първи път пред публика.
ЗАПОВЯДАЙТЕ! ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!
Източник: http://www.dobrichmuseum.bg/

Дарителска кампания на РВМ-Плевен: Заедно да съхраним историческата памет

По повод 140 години от Плевенската епопея 1877 г. и 40 години от изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, Община Плевен и Регионален Военноисторически музей – Плевен обявяват дарителска кампания „Заедно да съхраним историческата памет”, за събиране на материали – вещи, снимки, документи, грамоти, юбилейни сувенири и др., свързани с историята на изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”, с участието на гражданите на Плевен в строителството, спомени на дарители и участници. Целта е дарените материали да се регистрират във фонда на музея и да се използват за създаването на постоянна експозиция за изграждането на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
Инициативата ще завърши с изложба, която ще бъде представена в навечерието на 40 годишния юбилей на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.”
Материалите ще се обработят дигитално и в бъдеще ще бъдат достъпни чрез електронната страница на Регионален Военноисторически музей – Плевен.
Отзовалите се на инициативата граждани ще получат дарителска грамота.

Телефони за контакт:
064/ 830 251 – Централа Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” .
0877 145 376 – Отдел „Връзки с обществеността”
0877 145 571 – Отдел „Научно експозиционен и фондове и Научен архив”
Източник: http://panorama-pleven.com/

НАИМ при БАН ще бъде домакин на Годишната среща на Europae Archaeologiae Consilium през м. март 2018 г.


Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) ще бъде домакин на следващата Годишна среща на Европейския археологически съвет (Europae Archaeologiae Consilium – http://www.europae-archaeologiae-consilium.org/), която ще се проведе от 22 до 24 март 2018 г в хотел Арена ди Сердика в София.

Основната мисия на Европейския археологически съвет е да подпомага управлението на археологическото наследство в Европа и да обслужва нуждите на националните агенции за управление на археологическото наследство, като и да предоставя форум на организациите за установяване на по-тясно и по-структурирано сътрудничество и обмен на информация.

По време на Годишната среща на Европейския археологически съвет ще се проведе и 19-ият Симпозиум за управление на културното наследство (22-23 март). Работата на симпозиума ще се фокусира върху темата Development-led archaeology in Europe. Meeting the needs of archaeologists, developers and the public. Госпожа Agnes Stefánsdóttir (agnes@minjastofnun.is), член на Управителния съвет на Европейския археологически съвет и ръководител на отдел в Агенцията за културно наследство на Исландия (http://en.minjastofnun.is/) ще бъде научен координатор на симпозиума.

Повече информация за Годишната среща на Европейския археологически съвет можете да откриете тук (http://www.europae-archaeologiae-consilium.org/annual-meeting-2018). Вижте и общата програма на срещата тук.
Източник: http://naim.bg/

ПОКАНА за участие в национална научна конференция на тема „Изкуствата: сблъсък и континуитет“


Покана:
Уважаеми колеги,

Катедра „Теория и история на литературата“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и направление „Теория на литературата“ към Института за литература при БАН възстановяват прекъснатата за кратко добра традиция да организират съвместно национални научни конференции. След успешния опит от четирите предишни конференции („Извънлитературното“ – 2010 и 2011, „Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов“ – 2012, „Просветителство срещу идеологема: Цветан Стоянов, Димитър Аврамов, Атанас Натев“ – 2013, „Наследството на лингвистиката в българската литературна теория“ – 2014) се обединихме около идеята в края на настоящата година да проведем национална конференция под наслова „Изкуствата: сблъсък и континуитет“.

Темата е колкото стара и разработвана, толкова и винаги отворена към многопосочни възможности за осъвременяване, за нови и неочаквани погледи към взаимоотношенията, взаимодействията, взаимните отрицания или допълвания и сливания между различните изкуства. В особено голяма степен това важи за днешното време, когато експерименталността в тази сфера познава изключителен размах, който прави проблематично, дори в известен смисъл неадекватно, мисленето на отделните изкуства в някакви техни предполагаеми строго установени граници.

Вярваме, че формулировката на темата, на която се спряхме, ще даде възможност на колеги с най-разнообразни интереси да се впишат в нея със своя избор на конкретен проблем и да предложат своя гледна точка.

Конференцията ще се състои на 30 ноември и 1 декември 2017 в Новата конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“.

Срокът за приемане на заявките за участие е 1 ноември 2017.

Продължителност на докладите: 20 минути.

Моля, темата на Вашия доклад, придружена със съвсем кратка анотация, да изпратите на следния електронен адрeс: literateor@gmail.com
Източник: http://ilit.bas.bg/

26 октомври – ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2017 – Покана


Тема: „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“

Форумът се организира за четвърта поредна година. През 2017 година организатори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“.

Време и място на провеждане: 26 октомври 2017 г. (четвъртък): 10:00 до 12:30 ч. и 14:00 до 16:00 ч., София, Институт за български език при БАН.

Програма
10:00 – 12:30 ч.
Акад. Михаил Виденов – Социолингвистиката и нейното приложение за изследване на съвременния български език
Проф. Енчо Герганов – Методологически аспекти на психолингвистичните и интердисциплинарни изследвания на езика
Проф. Мила Димитрива-Вълчанова – Компоненти на езиковата компетентност и тяхното изследване по експериментален път
12:30 – 14:00
Почивка
13:00 – 16:00
Дискусия

В дискусията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с обогатяването на теоретичните подходи и методите за изследване на езиковата система, с разширяване на изследователската парадигма чрез отчитане на широк кръг от извънезикови фактори, отразяващи социални, психологически, когнитивни и др. особености на носителите на езика. В нея може да се коментират както различни видове интердисциплинарни изследвания, така и взаимодействието им с основни лингвистични дисциплини. Възможно е да се представят методи, заимствани от математиката, логиката и физиката, прилагани в семантични, граматични и фонологични изследвания, както и да се разгледат по-общи въпроси, например:
Какво е интердисциплинарност в лингвистиката и дали социолингвистиката, психолингвистиката, когнитивистиката, невролингвистиката и компютърната лингвистика са езиковедски дисциплини, в които се прилагат методи на изследване от други науки?
Какво превръща едно езиковедско изследване в интердисциплинарно и не са ли всички съвременни езиковедски изследвания в някаква степен интердисциплинарни?

Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за интердисциплинарността в езиковедските изследвания.

Каним Ви да се включите с изказване в дискусията. Времето за представяне на наблюденията, анализите или резултатите от интердисциплинарни проучвания на българския език е 10 мин.
Краен срок за подаване на заявките (до 150 думи) – 20 септември 2017 г.
Постъпилите заявки за изказвания ще бъдат анонимно рецензирани. В програмата на Форума ще бъдат включени само изказвания, ориентирани към поставената тема.

Срокът за представяне на материалите за отпечатване е 10 ноември, а изискванията за тяхното оформяне следват изискванията на сп. „Български език“.

За въпроси – forum@ibl.bas.bg .

Очакваме Вашите заявки за участие на адрес: http://dcl.bas.bg/forum2017/ .

От oрганизаторите
Източник: http://ibl.bas.bg/

Покана: Трета Международна научна конференция „МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“

Катедра „Журналистика и връзки с обществеността” към Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ има удоволствието да Ви покани за участие в третата Международна научна конференция

„МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК“, която ще се проведе на 9 – 10
ноември 2017 г. във Великотърновския университет.

Темата на конференцията е:
„МЕДИИ И ПОСТИСТИНА“

Заявки за участие се приемат на имейл адрес: media21@uni-vt.bg

Срок за подаване на заявките: 4 септември 2017 г.

Източник: http://gate.cas.bg/

24 – 27 юли – 14 Международен конгрес за османска социална и икономическа история (ICOSEH)

14 Международен конгрес за османска социална и икономическа история (ICOSEH)
Четиринадесетото издание на Международния конгрес за османска социална и икономическа история ще се проведе в София между 24 и 27 юли.
Откриването е на 14 юли от 9:00 до 13:00 в Аулата на Софийския университет. Регистрацията за конгреса ще е отворена от 8:00 часа същия ден.
Пълната програма на този голям научен форум можете да видите ТУК.
Източник: http://gate.cas.bg/

Покана за конференция “Подтик за отговорност: Музеите и оспорваната история. Как да говорим за неизразимото в музеите?”

Покана за конференция “Подтик за отговорност: Музеите и оспорваната история. Как да говорим за неизразимото в музеите?”

Покана за участие в международна конференция на тема:

Подтик за отговорност: Музеите и оспорваната история. Как да говорим за неизразимото в музеите?
която ще се проведе на 22-25 ноември 2017 г. в Брно, Чехия

Конференцията е посветена на интерпретативните подходи от страна на съвременните музейни специалисти към онези периоди от историята, които най-общо са възприемани като негативни или “по-скоро негативни”, или противоречиви по най-различни причини.
Можете да намерите по-подробната покана и предварителна програма ТУК
А формулярът за регистрация ТУК
Краен срок за подаване на участи 30 юни 2017 г.
Моля да разпространите поканата и сред вашите колеги.
Източник: http://gate.cas.bg

Започва записване в Курсовете по Православие в Енорийския център на столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“.


Започва поредното записване в Курсовете по Православие за възрастни, които се провеждат в Енорийския център на столичния храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Курсовете се организират по инициатива и с благословението на председателя на храма Негово Високоблагоговейнство ставр. ик. Александър В. Георгиев според официално решение на църковното настоятелство, одобрено от Епархийския съвет при Софийската св. митрополия.

Курсов преподавател е д-р Десислава Панайотова – православен богослов, директор на Eнорийския център и ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий“ при едноименния храм, експерт „Програми и проекти“ в Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-Българска Патриаршия, главен редактор на Официалния уебсайт на БПЦ-БП.

През новата 2017/2018 учебна година ще се сформират 4 групи, които тематично се разделят на:

~ Въведение в Православието. Църковни празници, символи и тайнства – 17,30 ч.

~ Тълкувание на Свещеното Писание на Стария Завет – 15,00 ч.

~ Тълкувание на Свещеното Писание на Новия Завет – 9,30 ч.

~ Св. отци и вселенските събори на Църквата – Част ІI – 11,45 ч.

Препоръчително е начинаещите курсисти да се включат в групата по Въведение в Православието.

През учебната 2017/2018 г. лекциите започват на 4 ноември 2017 г. (събота).

СИСТЕМА на работа:

Минималният брой за сформиране на група е 6 човека. Лекциите се провеждат всяка събота – от м. ноември до м. май включително в различни часове, според групата. При необходимост се използват за лекции и делнични дни, когато се отработват църковни или национални празници. Занятията обхващат два астрономически часа за всяка група.

На разположение на курсистите се предоставят тематични разпределения на учебния материал, систематизирани таблици и подбрани откъси от църковни съчинения, богата православна литература. Безплатно може да се ползва книжният фонд на храмовата библиотека.

СРОК за записване: 25 октомври 2017 г.

АДРЕС за записване:

София – 1202

ул. “Г. Вашингтон” № 47, ет. 3

Храм „Св. св. Кирил и Методий“

Д-р Десислава Панайотова

Моб. тел.: 0878 44 54 57 или 0889 99 39 80

Е-мейл: crsc_st_cyril_st_methodious@abv.bg

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ за:

Курсовете: http://symvol.org/simvolnavqrata/index.php/2016-01-17-16-49-44/kursove-po-pravoslavie

Преподавателката: http://symvol.org/simvolnavqrata/index.php/2016-01-17-16-49-44/kursove-po-pravoslavie/prepodavatel

Съдържанието на лекциите: http://symvol.org/simvolnavqrata/index.php/2016-01-17-16-49-44/kursove-po-pravoslavie/sydyrjanie

Източник: http://www.bg-patriarshia.bg/

“Неделя на Всички български светии”, д-р йеромонах Павел (Стефанов)

Неделя на Всички български светии

По своята природа християнството е универсално, има вселенски характер и е предназначено за всички хора от всички епохи. Както заявява ап. Павел, в Христа няма юдеин, ни елин, няма роб, ни свободен, няма мъжки пол, ни женски (Гал. 3:28). Христовата църква е една и неделима, но от древност съществуват поместни православни църкви, каквито са Българската, Румънската, Сръбската, Руската и пр. Единството на Църквата не се опровергава от битието на отделните национални църкви. Те са клоните на едно вечнозелено дърво, насадено от самия Бог.

Българската църква е първата славянска църква в света. …
Виж още …

27 юни – семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ в Института за исторически изследвания


На 27 юни 2017 г.(вторник) от 16:30 часа, заповядайте на семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ в Института за исторически изследвания. Той ще бъде посветен на 180 годишнината от рождението на Васил Левски. Водещ – проф. д. и. н. Илия Тодев. Подробностите, моля, вижте в поканата.
Очакваме Ви!

Източник: http://www.ihist.bas.bg/

21 юни – Представяне на проект „Докторантски център Св. Климент Охридски“

 

Представяне на проект „Докторантски център Св. Климент Охридски“

На 21 юни 2017 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет ще се състои информационна среща за запознаване с възможностите по проект BG05M2OP001-2.009.0013 „Докторантски център Св. Климент Охридски“.

Софийският университет започна изпълнението на този проект на 21 април 2017 г. Той е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ще продължи до 31.12.2018 г.

С ресурса, осигурен от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще бъдат обезпечени четири основни дейности, насочени към студентите, докторантите и преподавателите на Университета: Мобилност – подкрепа за участие в конференции и летни школи, осъществяване на краткосрочни визити; Обучение – организиране и провеждане на специализирани курсове; Открита наука – подкрепа за публикации и популяризация на науката; Достъп – осигуряване на абонаменти и научна литература.

По време на събитието координаторите на проекта ще дадат основни параметри на планираните дейности. Във втората част от програмата е предвиден обучителен курс Web of Science – достъп и възможности за публикуване в издания с Импакт фактор.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

20 юни – Представяне на книгата на Албена Стаменова “История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке”

 
На 20 юни 2017 г. от 18.00 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийски университет “Св. Климент Охридски” ще бъде представена книгата “История лексических древнеболгаризмовв украинском литературном языке” с автор Албена Стаменова.

Събитието се организира от Катедрата по славянско езикознание към Факултета по славянски филологии на Софийския университет.
Албена Стаменова е доцент по украински език в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Представяната книга е първият в българската, а и като цяло в славистичната научна литература опит за обобщаващо монографично изследване на старобългарския лексикален слой в украинския книжовен език в процеса на историческото му развитие. Установен е цялостният състав на заетата старобългарска лексика от периода Х–ХІ в. в староизточнославянския език (ХІ–XIV в.) и е проследена еволюцията му през следващите периоди от развитието на украинския език – староукраински (XIV–XVII в.) и съвременен украински (ХІХ–ХХ в.). Уточнено е мястото на лексикалните старобългаризми в съвременния украински книжовен език, изяснени са семантичните промени в тях, стилистичното им разслоение и употребата им в украинската реч. Също така за първи път е установен съставът на тази лексика в съвременния руски книжовен език и е съпоставен с този в съвременния украински книжовен език. Потвърдени са на лексикално ниво съществени моменти от историята на двата книжовни езика и са направени изводи относно спецификата на развитието на всеки от тях.

Изследването е снабдено с три приложения. Първото представя състава на проникналите на източнославянска почва старобългаризми и проследява състоянието на всяка дума в изследваните последователни времеви отрязъци. Второто представя състава на старобългарските думи в съвременния украински книжовен език. Третото съдържа справочни извадки от първото приложение.

Книгата представлява интерес за филолози, историци, културолози, както и за всички, които се интересуват от българско-източнославянските (и българско украинските в частност) езикови връзки, от историята на Украйна и на украинския книжовен език.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

5 юни – Национален форум “Предучилищно образование с перспективни цели и изпреварващи практики – за днешното и следващите поколения”


Национален форум “Предучилищно образование с перспективни цели и изпреварващи практики – за днешното и следващите поколения”
05 Юни 2017 09:00
Заседателна зала 2, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Форумът е посветен на 135-годишнината на предучилищното образование в България и е организиран от Факултета по начална и предучилищна педагогика съвместно с Българския национален комитет за предучилищно образование ОМЕП.
Източник и Програма

Честване на 20-годишнината на научното сътрудничество между Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата


На 6 юни 2017 г., вторник, от 10:00 часа, в Големия салон на БАН с научна конференция и изложба на тема „Българи и хървати през вековете: Равносметката“ ще бъде чествана 20-годишнината от подписването на Двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между Българската академия на науките (БАН) и Хърватската академия на науките и изкуствата (ХАНИ).

По нея се изпълняват два научни проекта на учени от Института за балканистика с Център по тракология с партньори от хърватска страна Отделението за исторически изследвания и Института за хърватска литература, театър и музика. Те се нареждат сред най-резултатните проекти по двустранните спогодби на БАН в направлението „Културно-историческо наследство и национална идентичност“.

Публикуваните досега сборници от съвместните конференции с общ обем от над 4000 страници, заедно с десетките авторски монографии и студии представляват една същинска енциклопедия на историческите връзки между двата народа през вековете и в нашето съвремие. Чрез нея Институтът за балканистика с Център по тракология се утвърди като водеща школа по хърватистика в страната, уникална със своята интердисциплинарност, активност и продуктивност.

Сборник с пълно библиографско описание ще представи българо-хърватското научно сътрудничество, онагледявайки приноса на учените от двете страни към укрепването и развитието на отношенията между Република България и Република Хърватия.

Източник: http://www.bas.bg/

5 юни – Честване на Св. Дух (Духовден) – Ден на Македония (с възпоменателно поклонение, заупокойна молитва, конференция и представяне на книга)

 

На 5 юни 2017 г. ще се проведе честване на Св. Дух (Духовден) – Ден на Македония.
Организатори на събитието са Македонският научен институт, София и Институтът за исторически изследвания – БАН. Програмата включва: поклонение пред паметника на революционерите от Македония и Тракия (11:00 ч.); заупокойна молитва в църквата „Св. София” за загиналите герои за освобождение и обединение на българските земи (12:30 ч.); научна конференция „Памет за председателите на Македонския научен институт” (13:30 ч.) и представяне на книгата „Полковник Борис Дрангов. Живот и дела” с автор проф. д. и. н. Тодор Петров (18:00 ч.), които ще се проведат в Централния военен клуб.
Източник: http://www.ihist.bas.bg/

Ново издание от поредицата “Археологически открития и разкопки”


Излезе от печат новият том “Археологически открития и разкопки през 2016 г.” на Националния археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН).

Настоящото издание е подготвено за LVІ Национална археологическа конференция, която ще се проведе в гр. Пловдив от 29 до 31 май 2017 г. Организатори са община Пловдив, Регионален Археологически Музей Пловдив и НАИМ при БАН.

За повече информация вижте СЪДЪРЖАНИЕТО на новия том “Археологически открития и разкопки през 2016 г.”.
Източник: http://naim.bg/

Покана: Конференция “Медии и постистина”


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ЖУРНАЛИСТИКА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
Катедра „Журналистика и връзки с обществеността” към Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ има удоволствието да Ви покани за участие в третата Международна научна конференция
„МЕДИИТЕ НА 21. ВЕК“, която ще се проведе на 9 – 10
ноември 2017 г. във Великотърновския университет.
Темата на конференцията е:
„МЕДИИ И ПОСТИСТИНА“
Заявки за участие се приемат на имейл адрес: media21@uni-vt.bg
Срок за подаване на заявките: 4 септември 2017 г.
Източник: http://gate.cas.bg/

6 юни – Дебат: “Външната политика на Европейския съюз: кои са основите за една всеобща политика?”

Нашата Европа: Каква Европа искаме ние?
6 юни 2017 (вторник), 18.30-19.30 ч.
Дебат във Френския институт в България
пл. Славейков 3, София 1000
Симултанен превод, вход свободен

“Външната политика на Европейския съюз: кои са основите за една всеобща политика?“

Френският институт в България има удоволствието да посрещне г-н Юбер Ведрин, бивш Министър на външните работи. Той ще дебатира с г-н Ивайло Калфин, Съветник към Европейската комисия.

В една своя скорошна публикация Френският институт за международни отношения цитира Юбер Ведрин: „Преди двадесет и пет години, заедно с разпадащия се СССР си отиваше и двуполюсният свят на Студената война“. И Франция, и другите европейски страни „губеха една референтна рамка, една стратегическа конфигурация ̧ структурираност в интелектуален и дипломатически аспект“.

Краят на тази манихейска концепция за света предизвика сериозен размисъл на европейските ръководители за мястото и ролята на Европейския съюз в контекста на несигурност, поява на нови икономически сили, на нов баланс и на нови културни и религиозни движения – съвършено различни от традиционните пространствени граници. Какво можем да констатираме днес?

Дали страните членки подкрепят единна европейска политика? Съществува ли обща позиция на Европейския съюз по отношение на ислямизма, тероризма, бежанците, имигрантите? Може ли да говорим за съгласувана стратегия при външната военна намеса? Може ли Европа да предложи – и при какви условия – обща рамка на дискусия с арабските страни, Русия и Турция? Какви са основите за една обща и ефективна стратегия в областта на отбраната, но също и в икономическата, и в научноизследователската област?
Източник: http://gate.cas.bg/

16 – 31 май: Постерна изложба „Българска археология 2016“ в галерия „Средец“


В периода 14 февруари – 19 март 2017 г. Националният археологически институт с музей бе организатор и домакин на десетата юбилейна изложба “Българска археология 2016”. Съорганизатори на изложбата са 13 исторически и археологически музеи в страната: Националният исторически музей, Регионален исторически музей (РИМ) Благоевград, РИМ Кърджали, РИМ Пазарджик, РИМ Хасково, РИМ Шумен, РИМ София, Археологически музей Созопол, Общински исторически музей Средец, Исторически музей (ИМ) Белоградчик, ИМ Дряново, ИМ Провадия и ИМ Приморско.

Изложбата включваше над 350 находки и богат илюстративен материал, с които бяха представени най-интересните резултати от проучванията през изминалия археологически сезон. Поради огромния интерес, който предизвика сред медиите и публиката, НАИМ и Министерство на културата предоставят възможност на жителите и гостите на столицата отново да се запознаят с някои от най-впечатляващите археологически открития през 2016 г. чрез постерната изложба „Българска археология 2016“. Общо 25 постера илюстрират проучванията на близо 50 обекта и разкриват нови интересни факти от историята на българските земи от най-дълбока древност – от епохата на късния палеолит (около 40 000 г. преди наше време) до Средновековието. Сред тях са както широко познати обекти с дългогодишни проучвания, като палеолитното находище в пещера Козарника, праисторическите селищни могили Юнаците, Провадия-Солницата и Дуранкулак, скалният комплекс Глухите камъни, античният емпорион Пистирос, черноморската колония Аполония Понтика, римските градове Деултум, Сердика, Августа Траяна, Никополис ад Иструм, първата българска столица Плиска, средновековната Трапезица, скалният град Перперикон, така и изключително интересните резултати от археологическите разкопки на надгробни могили край Приморско и с. Изворово, Харманлийско, спасителните проучвания на праисторическото селище Дамяница, по трасето на АМ „Струма“ и др.
Проучванията на част от тези обекти през 2016 г. станаха бяха възможни благодарение на финансиране от Министерство на културата на Република България.

Постерната изложба „Българска археология 2016“ може да бъде видяна в галерия „Средец“ от 16 до 31 май 2017 г.
Източник: http://naim.bg/

Конкурс за присъждане на награда „ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“


ИНСТИТУТЪТ ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН и ПОЛСКИЯТ ИНСТИТУТ В СОФИЯ
обявяват конкурс за присъждане на награда

„ПРОФ. ВАНДА СМОХОВСКА-ПЕТРОВА“

за млади български изследователи и преводачи

1. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ , учредена от Института за литература към БАН и Полския институт в София през 2017 година, се присъжда:
на млади български изследователи за принос към изучаването и популяризирането на полската литература и култура;
на млади български преводачи за значителни постижения в областта на научния и художествения превод на полски автори.
2. В конкурса могат да участват млади български изследователи и преводачи до 40 годишна възраст, независимо от местоживеенето им.
3. Мотивирани предложения за награждаване могат да правят академични и творчески институции и отделни лица.
4. Предложенията за награждаване се внасят за обсъждане в Института за литература към БАН и Полския институт в София.
5. Всяко предложение за награждаване трябва да съдържа:
СV на кандидата,
доказателства за постижения в областта на българо-полските културни отношения,
две аргументирани препоръки от специалисти в съответната област,
по преценка – други документи, доказващи приноса на кандидата.
6. При оценка на постиженията на кандидата се взема под внимание качеството на научните и/или научно-приложните постижения, както и приносите и отражението им в културата на двете страни.
7. Наградата се връчва във връзка с Деня на независимостта на Полша – 11 ноември.
8. Наградата „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“ представлява статуетка и почетна грамота, която удостоверява датата и повода, по който е присъдена.
9. Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2017 г.
10. За допълнителна информация: тел. 0035929717056 – Институт за литература към БАН.
Източник: http://ilit.bas.bg/

29 – 31 май: Международна конференция “Университетът като градски културен институт”


Международна конференция “Университетът като градски културен институт”
29 Май 2017 13:00 – 31 Май 2017 13:00
Аула, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Софийският университет е домакин на втората международна конференция “Университетът, културата и града” на Мрежата на европейските столични университети (UNICA).
Още информация за събитието можете да намерите тук
Източник и Програма

29 май – Лекция: „Църковно-канонични въпроси на второто хилядолетие“ (архимандрит проф. д-р Григориос Папатомас)

Църковно-канонични въпроси на второто хилядолетие“ – лекция на архимандрит проф. д-р Григориос Папатомас
29 Май 2017, 13:00 ч.
Конферентна зала, Богословски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
Гост-лекторът архимандрит проф. д-р Григориос Папатомас е преподавател по Църковно право в Богословския факултет на Атинския университет.
Събитието се организира от Богословския факултет и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

Изложбата: “Възкресение. Щампи и йерусалимии” в Градска художествена галерия-Варна


На 10.04.2017г. от 18:00 часа в Градска художествена галерия-Варна ще се открие изложбата Възкресение. Щампи и йерусалимии от РИМ- Варна, отдел Възраждане.

Изложбата е посветена на най-светлия за православните християни празник Великден и ще може да бъде разгледана до 30.04.2017г.

“Изложбата “Възкресение” представя избрани образци на религиозното православно изкуство от Св. Гора, Атон и Св. Град Йерусалим, които са свързани с празничния цикъл на Светото Възкресение Христово. Това са щампи или хартиени икони от XVIII-XIX в. в техника на гравюри върху мед.

Иконографските сюжети от щампите са идентични със сюжетите на големите божигробски пана наречени Йерусалимии (популярни в литературата като ерусалим, ерусалимка) или Проскинитарион. В превод от гръцки, това означава предмет за поклонение, а самият поклонник-проскинитарий, тук на Балканите е наричан Хаджи. Това е почетно звание за поклонник идващо от арабски език и у нас е считано като благородническа титла.

Щампите и йерусалимиите са част от богатата колекция на отдел Възраждане на Регионалния исторически музей-Варна и представят по великолепен начин християнското изкуство от втората половина на XVIII и XIXв. в трите свещени за православните християни центрове – Йерусалим, Света гора на Атон и Синай. Подбраните музейни експонати представят донесени от българските хаджии при поклонението им по Светите места на древна Палестина произведения със сакрален характер, носещи данни за мястото на създаването си, истории и свидетелства за святостта на техния образ и същност. Целта на изложбата е да покажем образци на култовото изкуство по време на Българското Възраждане, които показват молебствените пътища на българското хаджийство. Чрез докосването до тези сакрални реликви на иконите, целим, да се откроят националните стремежи на православните християни от времето на Османското владичество, да опознаят света чрез поклонничеството по Светите земи и там да се въздигнат и да се осветлят духовно по времето на най-светлите празници за православието – на Възкресението Христово.”

Пламена Димитрова-Рачева, изкуствовед
Източник: http://www.museology.bg/

Изложба “Литература и памет” в Дом-паметник „Йордан Йовков“, 20 април – 15 юни 2017 в Добрич


Националният литературен музей представя в Добрич своята изложба „Литература и памет“, събрала най-ценни експонати от фондовете на музея. Тя ще бъде открита на 20 април 2017 г. от 17,00 ч. в Дом-паметник „Йордан Йовков“.
Посетителите ще видят знакови експонати – сребърната лира от музея на Иван Вазов, пишещата машина на Пенчо Славейков, мастилницата на Алеко Константинов, възстановка на част от кабинета на Пейо Яворов, непоказвани експонати от музеите на Елин Пелин, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Емилиян Станев, Стилиян Чилингиров и др.

Един от акцентите на изложбата е масата, част от интериора на Славейковия дом, на която през април 1879 г. е подписана Търновската конституция.

Изложбата е подредена хронологично, следвайки, от една страна, летописа на музея. В същото време обаче тя предлага и друг, различен прочит през историята на подбраните експонати.

Опитвайки се да разчупят общоприетото, че за един писател най-важни са книгите му и досегът с неговото творчество, авторите на изложбата показват и онази памет, закодирана във вещите – от Лирата на поета и венеца на неговата слава, до револвера на смъртта. От телефона на Иван Вазов, от който той искрено се е страхувал, до ловните принадлежности на Емилиян Станев. От нежния лиризъм на „Рисунка“ от Владимир Башев до музиката, обвила стиховете му. Не е подмината и връзката на литературата с киното – екранизации на известни български романи. От фондовете на музея са подбрани и ценни образци на изобразителното изкуство: картини на известните български художници Иван Мърквичка, Георги Евстатиев, Константин Щъркелов, Илия Петров и др., чието творчество е вдъхновено от произведения на български писатели.

Изложбата ще гостува в Добрич до 15 юни 2017 г., като до 30 април може да бъде посетена всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч., а от началото на месец май – всеки ден от 9.00 до 18.00 часа.
Източник: http://kulturni-novini.info/
Снимка: Интернет

Покана за участие в конференция: “Културно-историческото наследство: памет за бъдещето”, Разград


Научна конференция на тема “Културно-историческото наследство: памет за бъдещето”
Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в научната конференция на тема “Културно – историческото наследство: памет за бъдещето”, организирана от Регионален исторически музей – Разград по случай 130 годишнината от началото на музейното дело в нашия град.

Към обявата не са добавени срокове и връзки за контакт.

За повече информация:

Имейл: office@museology.bg; institutemuseology@gmail.com

Пощенска комуникация: София, Еконт, Офис Редута, Институт за приложна музеология

Телефон: 089 5481119


Източник: http://www.museology.bg/

22 – 23 април: „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.ПАМЕТ ЗА РОДА И ПРОИЗХОДА”


ПРОЛЕТНИ ДИСКУСИИ
22-23 април 2017 г.
„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.ПАМЕТ ЗА РОДА И ПРОИЗХОДА”

Артсалон на Радио Варна, бул. „Приморски“ 22

ПРОГРАМА

22 април (събота)

10,00 ч. Откриване

10,15 ч. „Некрополите – цивилизационно наследство на балканския неолит в световната ултурна съкровищница” – Тодор Димов (Добрич) и Светлозар Попов (Варна)

10,45 ч. „Загадъчните Хамангианци” – Светлозар Попов (Варна)

11,15 ч. „Паметта за Св. Климент Охридски и измеренията на неговото дело” – д-р Весела Трайкова (Институт за исторически изследвания, БАН)

11,45 ч. „Драмата на ранната църква” – Петко Атанасов („Булга Медия“, София)

12,15 ч. „Скритото за историята на България в светлината на древните летописи „Джагфар тарих” и „Нариман тарих” – Александър Стойчев (Пловдив)

12,45 ч. „Богомилството през погледа на историческите извори” – Петко Добрев (Силистра)

13,15 – 14,00 ч. Почивка

14,00 ч. „Кукерският обичай в с. Аспарухово, Варненско” – ученици от Работилница „Културните съкровища в Аспарухово”, НГХНИ „К. Преславски” (Варна), с ръководител Елеонора Николова

14,30 ч. „Българските шевици – произход и значение” – Славян Стоянов и Дима Тодорова (Варна)

15,00 ч. „Родът Обретенови от Русе” – д-р Веселина Антонова, гл. специалист в Държавен архив – Русе

15,30 ч. Обсъждания по докладите

17,00 ч. Представяне на книгата „Ранното християнство, Юстиниян и Юстинияна Прима” от д-р Весела Трайкова. Водещ – Петко Атанасов.

18,00 ч. Закриване на първия ден от конференцията.

23 април (неделя)

10,00 ч. „Етнология на Северното Черноморие” – д-р Росен Гацин (СУ „Кл. Охридски”)

10,30 ч. „130 години от рождението на големия Български скулптор – варненецът Кирил Шиваров” – Румяна Иванова (Варна)

11,00 ч. Представяне на книгата „Къщите говорят” от Мариана Мелнишка и Александър
Геров. Водещ – Християн Облаков

12,00 ч. Дискусия на тема „Проучване, опазване и популяризиране на културно-историче-
ското наследство – фактор за образователното и духовно развитие на българите“

13,00 ч. „Родът на Апостола” – документален филм на БНТ, посветен на 180-годишнината от
рождението на Васил Левски. Режисьор Весела Смилец

14,00 ч. Закриване на Пролетните дискусии

За контакти: Даниела Василева 0878706498
sdrujenieduhikultura@abv.bg
www.istor-konf-varna.com
Източник: http://www.istor-konf-varna.com/

18 април – Пасхални четения с Пламен Сивов, Теодора Димова и Александър Урумов


Столична библиотека и предаването „Вяра и общество“ на БНТ1 Ви канят на Пасхални четения с Пламен Сивов, Теодора Димова и Александър Урумов, представени от Горан Благоев.
Събитието ще се състои на 18 април 2017 г. 18:00 ч. в залата на Американския център на Столична библиотека, пл. „Славейков“, 4а.
Източник: http://www.libsofia.bg/

Покана: Национални филологически четения за студенти и докторанти – 2017 година


Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища! На 11 май 2017 г. Филологическият факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите Национални филологически четения за студенти и докторанти.

Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска. Национално жури ще определи победителите, които ще получат награди.

Заявка за участие (свободен текст , но трябва да съдържа име на доклада, име на студента/докторанта, информация за това той дали е студент или докторант, висше училище) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: ant100@abv.bg; panayotova@swu.bg или да подадете във Филологическия факултет – стая 568 всеки работен ден!
Очакваме ви! :)
Източник: http://www.swu.bg/
Снимка: Интернет

27 – 28 април: Международна кръгла маса “РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ… НОВИ СВЕТОВЕ”


Международният университетски семинар за балканистични изследвания и специализации организира XXVI Международна кръгла маса “РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ… НОВИ СВЕТОВЕ”. Форумът ще се проведе на 27 и 28 април 2017 г. в заседателната зала на Ректората. Регистрацията на участниците е с начален час 9.00.
Програма
Източник: http://www.swu.bg/

19 април – Студентски научни четения: “Средновековието – поглед към една отминала епоха” в Благоевград


На 19 април 2017 г. (сряда) от 10:00 часа в зала 412 на Учебен корпус №1 на Югозападен университет “Неофит Рилски” ще се проведат Студентски научни четения, които ще преминат под наслов “Средновековието – поглед към една отминала епоха”.

Организатори на събитието са Студентският клуб “Проф. Иван Дуйчев”, Катедрата по история към Правно-историческия факултет и Студентският съвет към ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Мероприятието е по повод 110 години от рождението на видния български медиевист професор Иван Дуйчев.
Източник: http://www.swu.bg/
Снимка: Интернет

24 април – Среща на студенти с Неврокопски митрополит Серафим в Благоевград

На 24 април 2017 г. от 11:00 часа в зала 412 на Учебен корпус №1 на Югозападен университет “Неофит Рилски” ще се състои среща на студенти, докторанти и преподаватели от Югозападния университет “Неофит Рилски” с Негово Високопреосвещенство Серафим, Неврокопски митрополит.

Темата на срещата е Традиции и модерност в развитието на съвременното българско общество
Източник: http://www.swu.bg/
Снимка: Интернет

Възможност за участие: Руски проект върху историята на Февруарската революция през 1917 г.


“Февруарската революция от 1917 г.”
По-долу искаме да споделим с вас информация за един много интересен руски проект върху историята на Февруарската революция през 1917 г.

Project1917

Той представлява уникална мултимедийна инициатива, посветена на 100 годишнината от Февруарската революция в Русия през 1917 г. Представлява симулация на социална мрежа, в която участват най-различни значими исторически фигури от ’17-та (политици, творци, поети и пр.).

Проектът е на руски и английски език, като в руската версия наборът от документи и представени исторически фигури е по-широк, а в английската акцентът е върху европейски и американски автори.

Страницата е всъщност огромна база данни с уникално съдържание – архиви, дневници, писма и пр. – датирани от 1971 г. В натрупването и свързването на тази информация се търси достоверно пресъздаване на атмосферата и мислите на историческите герои от това време.

Наред с ежедневните публикации, са добавени и някои специални “функции” – туитване в реално време от потуващия “Britannic” (на руски), пресъздаване в анимация на убийството на Распутин и фото галерии с редки снимки от Русия през 1917.

Проектът може да бъде следван в социалните мрежи: на руски и на английски.
Източник: http://gate.cas.bg/
Снимка: Интернет

Покана: Конференция: “Централна Европа и Мюсюлманите на Балканите: връзки и образи”


Конференция: “Централна Европа и Мюсюлманите на Балканите: връзки и образи”
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Конференцията ще се състои в Прага, на 2 – 3 октомври, 2017 г.

Организирана е от Историческия институт към Чешката академия на науките в сътрудничество с Института по етнология.

Работен език: английски

Целта на конференцията е да събере заедно учени от различни полета (главно историци, етнологиз, социални и културни антрополози, литературоведи, изследователи на изкуството и социолози) от различни страни от Централна и Юго-източна Европа.

Понятията “Централна Европа” и “Балкани” се използват с практическа цел без съдържателни импликации. Балканите могат да се разпростират в широкия район между Черно море и Адриатика, Босфора и Дунав. Препращайки към Централна Европа се имат предвид преди всичко Хабсбургското пространство (Австрия, Чехия, Унгария, Словакия, Словения, Хърватска, Полша). Мюсюлманите, от които се интересуваме, са бошняци, албанци и по-малки групи като помаци, роми и други, живеещи в Югоизточна Европа.

Възможни тема, които ще се засегнат по време на обсъжданията са:

* Наследството от конфликтите между Австро-Унгария и Османската империя и съвместно съществуване в ранно-модерната епоха;
* Присъствието на Хабсбургите в Босна и Херцеговина;
* Босненските мюсюлмани преди 1918 като “Турци”, “лоялни поданици на Хабсбургите” и “славянски братя”;
* Образите на балканските мюсюлмани в Централна Европа (пътеписи, литература, изкуство…)
* Централна Европа и нейните обитатели в очите на Балканските мюсюлмани;
* Отношения и репрезентации по време на конфликти(например, Първата и Втората световна война, войните в Югославия през 90-те и др.);
*Gastarbeiter-и и бежанци от Балканите към Централна Европа;
* Образи и стереотипи в Централна Европа за балканските мюсюлмани след 1989 г.;
* Инструментализацията на историята и използването на “antemurale” в актуалните дебати върху исляма, имигрантската криза и “крепостта Европа”
* Нови изследвания върху мюсюлманите на Балканите в Централна Европа;
* Теоретични и методологически дебати.

Докладите ще бъдат отпечатани в сборник на Историческия институт.

Кандидатите трябва да изпратят имената си, академичната позиция, институционална принадлежност и кратко резюме на доклада (около 300 думи).

Краен срок: 15 май 2017 г.

Изпратете предложението си до:

Frantisek Sistek, Ph. D.
Institute of History – Czech Academy of Sciences, Prague
frantsistek@volny.cz
Източник: http://gate.cas.bg/
Снимка: Интернет

Покана за Докторантска конференция: “Новият човек в социалистическото общество”


Докторантска конференция: “Новият човек в социалистическото общество”
Университета в Пула, Хърватия, Катедра по история и Център за културни и исторически изследвания на социализма (CKPIS) организират

Докторантска конференция на тема:

Новият човек в социалистическото общество
Пула, 30 август – 2 септември, 2017 г.

За трета поредна година организаторите провеждат три-дневна работна конференция за докторанти. През 2015 г. тя беше посветена на историята на ежедневието в социалистическа Югославия, а през 2016 г. темата беше “Югославския социализъм: подобия и изключения”.

Досега на срещите в Пула и на островите Брижуни участваха колеги (професори и докторанти) от Белград, Флоренция, Хамбург, Мюнхен, Потсдам, Регенсбург, Сараево, Скопие, Забреб и Пула. На тазгодишното издание темата е свързана със социалистическия проект за Новия човек. Вече има потвърдени участници с техни изказвания по темата, а сега очакваме и докторанти от региона да се включат и да представят техните изследвания върху идеологическото конструиране и моделиране на социалистическия човек в Югославия и другите социалистически общества от региона.

Повече информация за конференцията и как да кандидатствате може да видите ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2017 г.
Източник: http://gate.cas.bg/
Снимка: Интернет

Покана за участие в международна конференция на тема: “Светът в движение: миграция, общества, промяна”


Покана за участие в международна конференция на тема:
“Светът в движение: миграция, общества, промяна”

30 октомври – 1 ноември 2017 г., Манчестър

Миграционната лаборатория на Университета в Манчестър кани предложения за доклади, панели и изложби, свързани с темата за “миграцията в контекста на несигурността и промяната”.

Още за темата можете да видите в английската версия на новината!

Възможни теми и насоки на докладите

Очакваме предложения за доклади, панели и изложби, които се занимават или опонират на връзката между миграцията и различните социални, политически и икономически сътресения в съвременния свят. Надяваме се да включим дискусии върху въпроси като принудителната миграция, предоставянето на убежище, трудовата миграция, трафика на хора, диаспората, интеграцията, гражданството и съответната им връзка с конфликтите, икономическите неравенства, климатичните промени, политическите промени и социалните трансформации:

* Дом, граници, идентичности
* Медиа, култура, нов популизъм
* История, социални актьори, институции
* Езици, разкази, изразни форми
* Методологии, наука и практика

Важни дати

* Предаване на резюмета: 30 април 2017 г.
* Известие за одобряване: 30 май 2017 г.
* Регистрация: 15 юли 2017 г.
* Конференция: 30 октомври – 1 ноември 2017 г.

Членове на организационния комитет:

Dr Tanja Müller, Prof Bertrand Taithe, Prof Uma Kothari, Prof Yaron Matras, Dr Tamara West, Dr Cathy Wilcock

За контакт: Cathy.wilcock@manchester.ac.uk

Submission guidelines
Източник: http://gate.cas.bg/

Христос Воскресе! Йоан Екзарх: “А ето, след Възкресението първом изрече думата “Мир вам” (Слово за Пасха)

Христос Воскресе! Честит Празник, Възкресение Христово!

Научете повече за Празника
Патрирах Неофит: “Съвършена любов Той ни показа на Кръста, нея Той очаква и от нас” (ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ)

По повод най-светлия християнски празник, предлагаме на любознателните читатели един от бисерите на Златния век на българската книжнина – “Слово за Пасха” от Йоан Екзарх.

СЛОВО ЗА ПАСХА
Слово на Йоан Презвитер от евангелското тълкование

 “Върнаха се пак двамата ученици у тях си, изумени, а Мария стоеше отвън при гроба, плачейки” (Иоан. 20:10-11).

 Жалостив е, прочее, женският пол и бързо се поддава на състрадание. Казвам това, та да се не чудиш защо Мария, стоейки при гроба, плаче горчиво, Петър пък изобщо не прави такова нещо. “Учениците, рече, се върнаха у тях си изумени”, а тя “стоеше плачейки”, понеже и полът [им] е състрадателен и при това — понеже тя не знаеше ясно за възкресението, докато тези ученици, видели повивките и повярвали, се върнаха изумени. Но защо двамата не отидоха в Галилея, както им бе наредено преди разпъването? Както си мисля, те чакаха другите апостоли, а едновременно преживяха това чудо. Те се върнаха, а тя и още стоеше при гроба, плачейки, защото и гробът, гледан от хората, е голяма утеха.

 Виждаш ли я, как тя, отдадена на покойника, мисли, като се наведе да види мястото, дето лежи тялото Иисусово? Заради това и поради това усилие не малка награда приема. Онова, що учениците не съзряха, това тя първа видя, сиреч: “два ангела седящи, единият при нозете, а другият — при главата в бели одежди” (Иоан. 20:12). И видът им бе изпълнен със светлост и радост. Умът на жената не беше чак толкова възвишен, та от това да получи даровете на възкресението, затова чрез тези неща стана нещо повече. Защото тя вижда ангели седящи, светли на вид, та да отклонят ума й от мъката и да я утешат. Те обаче не й казват нищо за възкресението, ала постепенно я насочват към мисълта за него. Видя образи светли, каквито никога не бе виждала, видя блестящо видение, чу състрадателен глас.

Виж още

Април – септември: Изложби „Златното съкровище от Надсентмиклош“ и „Езическа България: власт и общество“ в България


   Изложбата „Златното съкровище от Надсентмиклошоткри Националният археологически музей при БАН на 6 април 2017 г.

Тя е втората изложба от проекта “Златният път на Балканите през бронзовата епоха – Златото от Ада тепе: производство и разпространение“ между Националния археологически институт с музей (НАИМ) при Българската академия на науките (БАН) и Института за ориенталска и европейска археология при Австрийската академия на науките (ААН).

Официалните лица, които присъстваха на откриването, са вицепрезидентът на Р. България Илияна Йотова, министърът на културата Рашко Младенов, кметът на София Йорданка Фандъкова, извънредният и пълномощен посланик на Австрия в България Н.Пр. Роланд Хаузер и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Съкровището от Надсентмиклош напуска за пръв път границите на бившата Хабсбургска империя и досега е виждано в цялост само в Будапеща и във Виена. То e част от постоянната експозиция на Музея за история на изкуството във Виена. Повече от 200 години остава един от шедьоврите в Колекцията на древногръцкото и древноримско изкуство в музея. Открито е по случайност през 1799 г. в областта Банат, тогава част от Хабсбургската империя. Състои се от 23 съда с общо тегло почти 10 кг. Отличава се с изключително качество и прецизност на изработката и завършеност на композициите. То е най-голямото познато досега съкровище от Ранното средновековие.

Изследванията през последните десетилетия показват, че то е събирано продължително време, от втората половина на VII до края на VIII век и утвърждават връзките му с аварската култура. То се състои от седем преработени в кани бутилки, четири купи с токи, две по-малки купи с дръжка, една овална купа с плоска дръжка, малка издута купа, две купи с глава на бик и купа с форма на наутилус, два бокала, две чаши и един ритон. В състава му се включват общо 6 двойки съдове. Общият брой на предметите е 23, от които 22 са оригинални, а чашата с номер 12 е копие. Изработени са от злато, съставът на което варира от 20 до 22 карата, с две изключения. Всичките съдове са ковани, а украсата е изработена чрез изчукване в дълбок релеф.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 7 април до 9 юли 2017 г. в зала „Трезор“ на НАИМ при БАН.

     Едновременно със „Златното съкровище от Надсентмиклош“ на 6 април НАИМ при БАН откри изложбата „Езическа България: власт и общество“.

Тя представя културата и основните аспекти в процеса на формиране на българското общество в Дунавска България в периода VII–IX век, когато българската държава се превръща в основен политически фактор.

Изложбата обхваща многообразни експонати от различни материали – керамика, камък, бронз, злато и сребро. Организирана е около шест теми: Ранновизантийското наследство, Българските езически некрополи, Аристокрацията в Първата българска държава, Между езичеството и християнството, Религия и култови практики и Образът на владетеля. Всяка тема има своя акцент и разказва за дълбоките културни традиции през тази епоха, за социално-икономическите условия в обществото, за неговия военен характер, за нарастващите възможности на българската аристокрация, а също и за засилването на византийското влияние. Основен акцент е керамиката. В специална витрина са отделени т.нар. „особени форми” на глинени съдове от некропола от Топола – форми, имитиращи скъпите съдове от благородни метали, присъстващи в съкровищата и представителните гробни комплекси от епохата.

Сред най-интересните находки са: сребърният потир от Нова Надежда, колективната находка коланни украси и солиди от Акалан, Турция, каната от сива пречистена глина от некропола при Нови пазар, глинената керемида с изображение на шаман от Мадара и съдове от Вокил и Голямата базилика в Плиска, чашата на жупан Сивин от Велики Преслав, бронзовата розета със загадъчни знаци от Плиска, медальонът на Омуртаг от Велико Търново. Изложбата завършва с оловен печат на княз Борис-Михаил – покръстителят, с който започва нов етап от историята и културата на Средновековна България.

Изложбата може да бъде видяна в Залата за временни експозиции на НАИМ от 7 април до 24 септември 2017 г.

Повече за изложбите и за проекта “Златният път на Балканите през бронзовата епоха – Златото от Ада тепе: производство и разпространение“ вижте на http://www.naim.bg/

Снимки
Източник: http://www.bas.bg/

19 април – Изложба “110 години от рождението на проф. Иван Дуйчев”


Изложба “110 години от рождението на проф. Иван Дуйчев”
19 Апр 2017 13:00
Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”
На 19 април 2017 г. от 13,00 ч. в Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” ще бъде открита изложбата “110 години от рождението на проф. Иван Дуйчев”
Тя се организира от Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” съвместно с Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев”.
В експозицията ще бъдат показани книги от личната библиотека на проф. Иван Дуйчев, материали от личния му фонд, документи, снимки и писма, свързани с неговия живот и научна дейност, съхранявани в Центъра за славяно-византийски проучвания.
Изложбата се организира в рамките на ХI-та годишна архивна конференция на специалност “Архивистика и документалистика”
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

19 – април: Българо-полска конференция на тема: “Християнското светоусещане в полската и в българската поезия”

Българо-полска конференция на тема: “Християнското светоусещане в полската и в българската поезия”
19 Апр 2017 09:00
Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Събитието се организира от Факултета по славянски филологии, Полския институт в София и Университета “Мария Складовска-Кюри” , Люблин, Полша.
По време на научния форум ще се проведе кръгла маса за антологичния принцип в подхода към християнската лирика.
Проявата ще завърши с изпълнение на вокално-инструменталната формация “Точка БГ”.
Вход свободен.
Източник и програма

18 – 19 април – ХI-та годишна архивна конференция на специалност “Архивистика и документалистика”

ХI-та годишна архивна конференция на специалност “Архивистика и документалистика”
18 Апр 2017 09:00 – 19 Апр 2017 17:00
Заседателна зала 1 на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Събитието се провежда съвместно с Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

28 – 29 март – Две публични лекции на д-р Paula Jardón Giner от Университета във Валенсия


Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) има удоволствието да Ви покани на две публични лекции на д-р Paula Jardón Giner, Faculty of Philosophy and Еducational Sciences, Университет във Валенсия, Кралство Испания (www.uv.es).

Първата лекция е на тема „Educational programs in museums, archaeological sites and research institutions: a gender perspective” и ще се проведе в Заседателната зала на НАИМ при БАН, гр. София, пл. „Атанас Буров“ № 1 (срещу президентството) на 28 март 2017 г. от 16.00 ч.

Втората лекция е на тема „Disseminating strategies for citizenship participation in heritage: three cases in the Valencian region (Spain)”. Лекцията ще се проведе в Заседателната зала на НАИМ-БАН на 29 март 2017 г. от 16.00 ч.

Повече информация за д-р Paula Jardón Giner можете да намерите в приложеното CV, както и тук:

https://webgrec.uv.es/webpages/personal/cat/H2663.html

http://roderic.uv.es/pers/H2663.html

http://www2.pastwomen.net/equipo/paula-jardon-giner

https://uv.academia.edu/PaulaJardon

https://www.researchgate.net/profile/Paula_Jardon

http://www.darqueo.com/darqueo/curriculum2/curriculum_paula.pdf
Източник: http://naim.bg/

28 март – Представяне на книгата: Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th c.)


Институтът за балканистика с Център по тракология Ви кани на представянето на книгата: Across the Danube: Southeastern Europeans and Their Travelling Identities (17th-19th c.), издадена през 2017 от издателство Brill.

Книгата ще бъде представена от един от съставителите й Олга Кациарди – Херинг, професор по нова гръцка история в Атинския университет „Й. Каподистриас” и от Росица Градева, доцент в Института за балканистика с Център по тракология.Представянето ще се състои на 28 март (вторник) от 16 ч. в сградата на ИБЦТ на ул. Московска 45.
Ивайло Начев
Източник: http://balkanstudies.bg/

27 март – Представяне на Международния научен сборник „GLORIA BIBLIOSPHERAE”


Във филиал „Студентски“ на Столична библиотека ще бъде представен Международният научен сборник „GLORIA BIBLIOSPHERAE”, който включва изследвания на 146 автори от 12 държави /Австрия, Алжир, България, Великобритания, Грузия, Иран, Полша, Русия, САЩ, Турция, Украйна и Франция/.
Сборника ще представят проф. Александра Куманова и д-р Николай Василев от УНИБИТ.
Заповядайте на 27 март 2017 г. от 17:00 часа.
Източник: http://www.libsofia.bg/

25 март – Представяне на книгата “Театърът в България 1989 – 2015”


Излезе от печат монографията на проф. Николай Йорданов
“Театърът в България 1989 – 2015”.
София: 2016
Монографията е съвместно издание на Института за изследване на изкуствата и Фондация “Homo Ludens”. Може да се намери в: „Книжици”, книжарницата на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” и книжарница „Нисим”.
Публичното представяне на книгата ще се състои на 25 март (събота) 2017, 19:00
Червена зала, Червената къща.
Източник: http://gate.cas.bg/

Програма на Изкуствоведски четения 2017 – модул Ново изкуство (3 – 5 април)


Програма на Изкуствоведски четения 2017 – модул Ново изкуство

Програма на международната научна конференция Изкуствоведски четения 2017, модул Ново изкуство.
3 – 5 април 2017, Заседателна зала на Институт за изследване на изкуствата.
Програма Ново изкуство
Източник: http://artstudies.bg/

Програма на Изкуствоведски четения 2017 – модул Старо изкуство (21 март – 2 април)

Програма на Изкуствоведски четения 2017 – модул Старо изкуство

Програма на международната научна конференция Изкуствоведски четения 2017, модул Старо изкуство.
31 март – 2 април 2017, Големия салон на Българска академия на науките.
Програма Старо изкуство
Източник: http://artstudies.bg/

21 март – Лекция на чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева: “Нотирани песнопения за св. Иван Рилски и св. Петка Търновска”


Лекция на чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева

На 21 март 2017, 14,00 ч. в залата на Института за изследвана на изкуствата – БАН (ул. Кракра 21) ще се състои лекция на чл.-кор.проф. д.изк. Светлана Куюмджиева на тема:

“Нотирани песнопения за св. Иван Рилски и св. Петка Търновска”.

Лекцията е в рамките на семинара на изследователска група “Музикална култура и информация”.
Източник: http://artstudies.bg/

Покана: Национална научна конференция “Християнските ценности в българската литература за деца”

Институтът за литература – БАН, Направление “Нова и съвременна българска литература” организира Национална научна конференция

“Християнските ценности в българската литература за деца”

Конференцията ще се проведе на 15 /евентуално и 16/ май 2017 г., понеделник, вторник/. Място и час на провеждането на конференцията ще бъдат съобщени допълнително.
Моля, изпращайте заявките си до 30 април на адрес  r_chernokozheva@abv.bg
Източник: http://ilit.bas.bg/

23 март – Публична дискусия върху творчеството на публициста Георги Марков


Публична дискусия върху творчеството на публициста Георги Марков

23 Март 2017 18:30
Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
С участието на: Димитър Кенаров, Димитър Бочев, Дочо Боджаков и проф. дфн Инна Пелева
Модератор: Ангел Игов

Събитието се организира от Културния център на Софийския университет и Издателство „Сиела“.

За журналиста Георги Марков е говорено и ще се говори. Неговите „задочни” репортажи продължават да бъдат болезнено огледало на една „задочна” България четири десетилетия по-късно.

Личността и творецът Георги Марков обаче остават в сянката на политическия дискурс. Театрален и филмов сценарист, Марков е автор и на редица новели, пиеси, разкази, романи и есета, много от които забранявани от властимащите след 1945 г. Първата му литературна творба – разказът „Рекордьорът на уиски“, е публикувана във в-к „Народна младеж“ през 1951 г. Произведението, което прави публициста известен за широката общественост, идва 11 години по-късно: романът „Мъже“ (1962), който печели наградата за най-добър роман на годината в България. Изключително талантливият Марков създава конкретна, достъпна проза, изчистена от академичен жаргон или абстракция. Сборниците с разкази и новели „Портрет на моя двойник“ (1966 г.) и „Жените на Варшава“ (1968 г.) са върхови постижения на българската белетристика. Едноименните новели са сред най-доброто, сътворено от писателя, и имат запазено място не само в родната, но и в европейската модерна проза.

В разговора на 23 март 2017 г. от 18:30 ч. в Конферентната зала (Ректорат на СУ) ще участват журналистът, писател и биограф на Георги Марков Димитър Кенаров, писателят Димитър Бочев, режисьорът Дочо Боджаков, проф. дфн Инна Пелева. Модератор по време на дискусията ще бъде критикът и писател Ангел Игов.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

20 март – Кръгла маса на тема “Република България и Република Азербайджан: 25 години приятелско партньорство и сътрудничество”


Кръгла маса на тема “Република България и Република Азербайджан: 25 години приятелско партньорство и сътрудничество”
20 Март 2017 18:00
Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Събитието се провежда Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет съвместно със Софийския форум за културна и научна дипломация (УКХ “Алма матер”) и Славянския университет в Баку.
Източник и Програма

10 март – Кръгла маса на тема: „Римските договори: европейският съюз е 60-годишен. Твърде млад ли е или твърде стар?“


Кръгла маса на тема: „Римските договори: европейският съюз е 60-годишен. Твърде млад ли е или твърде стар?“

10 Мар 2017 10:00

Аула, Ректорат на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

На 10 март 2017 г. от 10.00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе кръгла маса на тема: „Римските договори: европейският съюз е 60-годишен. Твърде млад ли е или твърде стар?“ (The Treaties of Rome: the EU is 60-years-old. Is it too young or too old?)

Събитието се организира от посолството на Италия и Италианския културен институт по повод честването на 60-годишнината от подписването на Римските договори.

След края на Втората световна война, на 27 март 1957 г. шест европейски държави – Белгия, Франция, Италия, Германия, Люксембург и Холандия подписват Римските договори. Чрез тях, търсейки път към създаване на общ пазар и постепенно сближаване на стопанската политика на държавите-членки, се полагат основите за по-сигурен, по-стабилен и процъфтяващ континент.

В последните години Европейският съюз се изправя пред различни проблеми. Трябва ли сегашната ситуация и динамиката да бъдат разглеждани като знаци на остаряване или те показват пътя за бъдещото развитие? Целта на организаторите е чрез кръглата маса да се внесе яснота върху някои аспекти от първите шест десетилетия на интеграция, търсейки възможни пътища за по-нататъшно развитие на Европейския съюз.

Модератор на събитието ще бъде посланикът на Италия у нас Стефано Балди. В кръглата маса ще участват Раймондо Кальяно де Азеведо от Факултета по икономика към Университета “Ла Сапиенца”, Рим, Соломон Паси, основател и президент на Атлантическия клуб в България, бивш министър на външните работи на България, Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, проф. Ингрид Шикова, преподавател в специалност „Европеистика“ в Софийския университет.

Работният език на форума ще бъде английски.
Източник: ttps://www.uni-sofia.bg/

9 март -Представяне на книгите “Христо Ботев. Литературноисторически изследвания” и “Софроний Врачански. Живот и дело”


Представяне на книгите “Христо Ботев. Литературноисторически изследвания” и “Софроний Врачански. Живот и дело”
09 Мар 2017 18:00
Заседателна зала 2, Ректорат на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
Събитието се организира от Магистърска програма „Интерпретативна антропология“ при Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Издателство „Кралица Маб“. Ще бъдат представени книгите “Христо Ботев. Литературноисторически изследвания” на Стефана Таринска и “Софроний Врачански. Живот и дело” на Николай Аретов.
За двете книги ще говорят проф. Николай Жечев, проф. Надя Данова и доц. Катя Станева.
Модератор: доц. Николай Папучиев
Източник: https://www.uni-sofia.bg/

9 март – Дискусии за българската култура


Дискусии за българската култура
09 Мар 2017 18:00
Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет “Софийски университет Св. Климент Охридски”
Събитието се организира от Центъра за изследване на патристичното и византийското наследство към Богословския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” съвместно със сдружение “Харта”.
Източник: https://www.uni-sofia.bg/